Recensies voor Krijn Pansters (auteur)

Krijn Pansters De kardinale deugden in de Lage Landen, 1200 - 1500 Hilversum 2007 Verloren 277 pp.
ISBN 978 908 704 001 7 € 29,-.
Diane Spelbos 2009-04-16