Recensies voor Jos Smeets (auteur)

Jos Smeets De affaire-Oss -Van lokaal conflict tot nationale rel. Amsterdam 2001 Wereldbibliotheek 284 pp.
ISBN 90 28419403 € 18.
Ton Kappelhof 2006-04-25