Recensies voor Karel Bostoen (auteur)

Karel Bostoen Hart voor Leiden -Jan van Hout ( 1542 – 1609 ), stadssecretaris, dichter en vernieuwer Hilversum 2009 Verloren 128 pp.
ISBN 978–90–8704–118–2 € 14.
Han C. Vrielink 2010-04-21