Recensies voor Henk Hovinga (auteur)

Henk Hovinga Op dood spoor -het drama van de Pakan Barroe spoorweg 1943- 1945 Franeker 2009 Van Wijnen 320 pp.
ISBN 97899051943641 € 48,50.
Saskia Wubbolts-de Boer 2010-10-07