Recensies voor Petra Groen (auteur)

Anita van Dissel, Petra Groen In de West -De Nederlandse krijgsmacht in het Caribisch gebied Franeker 2011 Van Wijnen 165 pp.
ISBN 978 90 5194 186 3 € 22,50.
Philip M. Bosscher 2011-04-01