Recensies voor Erik de Bom (auteur)

Erik De Bom Geleerden en politiek -De politieke ideeën van Justus Lipsius in de vroegmoderne Nederlanden Hilversum 2011 Verloren 440 pp.
ISBN 978-90-8704-215-8 € 45,-.
Jeroen Bouterse 2011-11-17