Recensies voor Martijn Rus (auteur)

Martijn Rus (ed.) Antoine de la Sale -Fantastische vertellingen uit de vijftiende eeuw Hilversum 2003 Verloren 64 pp.
ISBN 90-6550-680-2 € 8.
Saskia Wubbolts-de Boer 2006-04-26