Recensies voor Anthos (uitgever)

Ian Ousby De weg naar Verdun -Frankrijk en de Eerste Wereldoorlog Amsterdam 2002 Anthos 390 pp. vert. R. Hartmans; geïll.
ISBN 90 414 0662 € 26.9.
Bart van den Bosch 2006-05-09