Recensies voor daM Uitgeverij (uitgever)

Jan Willem van der Wal e.a. Nieuwe wegen naar winst -Sport en innovatie Deventer 2008 daM Uitgeverij 104 pp.
ISBN 978 90 809146 81 € 17,50.
Jef Abbeel 2009-03-17