Recensies voor Bert Vyt (recensent)

Michel Nuyttens Krijgers voor God -De orde van de tempeliers in de Lage Landen 1120-1312 Leuven en Zutphen 2007 Davidsfonds Walburg Pers 242 pp.
ISBN 987-90-811297-1-8 € 24,95.
Bert Vyt 2009-04-07