Recensies voor Conrad Gietman (recensent)

Cor Trompetter Eén grote familie -Doopsgezinde elites in de Friese Zuidwesthoek 1650-1850 Hilversum 2007 Verloren 334 pp.
ISBN 978-90-6550-977-2 € 29,-.
Conrad Gietman 2009-04-16