Het Regiment Infanterie Johan Willem Friso
Thijs Brocades Zaalberg
128 pp, € 24,95
isbn/issn: 978-90-5194-430-3
geïllustreerd

Het Regiment Infanterie Johan Willem Friso

(recensie: Drs.Paul Hendriks)

 

Thijs Brocades Zaalberg, Het Regiment Infanterie Johan Willem Friso (Franeker, Van Wijnen, 2011), 128 pagina’s, geïllustreerd, ISBN 978-90-5194-430-3, € 24,95.
 
Dit werk verscheen ongeveer tegelijkertijd met 'Ik wijk voor niets'. Geschiedenis en tradities van het Wapen der Infanterie. Hierin worden de geschiedenis en de tradities van de infanterie in het algemeen geschetst. Het Regiment Infanterie Johan Willem Friso heeft een artikel in dit boek. Maar Brocades Zaalberg heeft een heel boek gewijd aan het Regiment zelf. Mede hierdoor graaft het werk een stuk dieper dan ‘Ik wijk voor niets’. De auteur van dit werk is bovendien als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het NIMH (Nederlands Instituut voor Militaire Historie). Hij is specialist op het gebied van internationale militaire operaties, civiel-militaire samenwerking en counter-insurgency bij het NIMH. In 2005 verscheen zijn proefschrift Soldiers and Civil Power over het uitdijende civiele takenpakket van militairen tijdens vredesoperaties. Hij is co-auteur van American Visions of the Netherlands-East Indies en deed ook onderzoek naar de repatriëring van oorlogsslachtoffers in dienst van de Stichting Onderzoek Terugkeer en Opvang (SOTO). Brocades Zaalberg geeft ook gastcolleges aan de Nederlandse Defensie Academie en aan universiteiten. Daarnaast is hij ten behoeve van het Operationeel Dagboek als reserveofficier (majoor) verbonden aan de Koninklijke Landmacht.
            Het Regiment Infanterie Johan Willem Friso (JWF) werd in 1950 opgericht, maar de wortels van dit legeronderdeel gaan veel verder terug in de tijd. JWF wordt zelfs beschouwd als het oudste infanterieregiment van het Nederlandse leger. De naamgever, prins Johan Willem Friso (1687-1711), was stadhouder van Friesland en Groningen en bouwde in zijn korte leven een grote militaire reputatie op. De naamkeuze staat voor de verbondenheid van het regiment met de noordelijke provincies, die traditioneel tot zijn rekruteringsgebieden behoren.
Dit boek beschrijft de geschiedenis van de militairen van JWF en zijn voorgangers, het 1e en 9e Regiment Infanterie. Het besteedt aandacht aan hun strijd tijdens de Belgische Opstand in de jaren dertig van de negentiende eeuw, tijdens de meidagen van 1940 en in Nederlands-Indië van 1945 tot 1950. Uiteraard gaat het tevens uitgebreid in op de inzet van het 44e Pantserinfanteriebataljon JWF, dat thans de traditie van het regiment handhaaft en is ingezet in crisisgebieden als Libanon, Bosnië en de Afghaanse provincies Uruzgan en Kunduz.
In deze reeks van populairwetenschappelijke publicaties van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie zijn inmiddels meer dan tien los van elkaar staande delen verschenen. Het zijn vlot geschreven en rijk geillustreerde uitgaven voor een groot publiek.

Drs. Paul Hendriks
meesterpaul@gmail.com
 
Trefwoorden: Nderland, Nieuwe tijd, Militaire geschiedenis, Infanterie, Belgische opstand, Meidagen 1940, Vredesmissies.