Recensies voor Drs.Paul Hendriks (recensent)

Marcel Broersma en Joop Koopmans Identiteitspolitiek - Media en de constructie van gemeenschapsgevoel Hilversum 2010 Verloren 186 pp.
ISBN 978-90-8704-119-9 € 19,-.
Drs.Paul Hendriks 2011-11-17
Bert Koene De Caeskopers. -Een Zaanse koopmansfamilie in de gouden eeuw. Hilversum 2011 Verloren 212 pp.
ISBN 9789087042172 € 25,-.
Drs.Paul Hendriks 2012-09-11
Joep Leerssen De bronnen van het vaderland -Taal, literatuur en de afbakening van Nederland Nijmegen 2011, 2e druk Vantilt Joep Leerssen 304 pp.
ISBN 978 90 77503 48 5 € 22,50.
Drs.Paul Hendriks 2011-09-30
Perry Pierik Friedrich Knolle -Bekentenissen van een SD-officier Soesterberg 2011 Aspekt 307 pp.
ISBN 978-90-5911-912-3 € 19,95.
Drs.Paul Hendriks 2011-11-17
J.A.Mol Vechten, bidden en verplegen - Opstellen over de ridderorden in de Noordelijke Nederlanden Hilversum 2011 Verloren 367 pp.
ISBN 978-90-8704-252-3 € 33,-.
Drs.Paul Hendriks 2012-01-27
Roel Hijink Voormalige concentratiekampen. -De monumentalisering van de Duitse kampen in Nederland Hilversum 2011 Verloren 352 pp.
ISBN 978-90-8704-266-0 € 29,-.
Drs.Paul Hendriks 2012-03-25
Thijs Brocades Zaalberg Het Regiment Infanterie Johan Willem Friso Franeker 2011 Van Wijnen 128 pp.
ISBN 978-90-5194-430-3 € 24,95.
Drs.Paul Hendriks 2012-03-25
A.J.A.Bijsterveld e.a. ( redactie ) Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 14, 2011 Hilversum 2011 Verloren 237 pp.
ISBN 978-90-8704-287-5 € 29,-.
Drs.Paul Hendriks 2012-09-10
Renger E. de Bruin Bedreigd door Napoleon -De Ridderlijke Duitse Orde, Balije van Utrecht 1753 – 1838 Hilversum 2012 Verloren 647 pp.
ISBN 978-90-8704-281-3 € 49,-.
Drs.Paul Hendriks 2012-09-18
Joost Rosendaal Tot nut van Nederland -Polarisatie en revolutie in een grensgebied, 1783 - 1787 Nijmegen 2012 Vantilt 287 pp.
ISBN 978-94-6004-059-7 € 22.50.
Drs.Paul Hendriks 2013-01-30
Peter Bak Duivels dilemma -De dood van 23 verspreiders van verzetsblad Trouw Hilversum 2019 Verloren 204 pp.
ISBN 978-90-8704-790-0 € 19,-.
Drs.Paul Hendriks 2020-01-30
Fred Vogelzang en Rieja Raven ( redactie ) Van wildernis tot oase -Landschapsgeschiedenis van landgoed Oostbroek bij De Bilt Utrecht 2013 192 pp.
ISBN 978-90-5345-456-5 € 34,95.
Drs.Paul Hendriks 2013-09-28
J.P.Sigmond Zeemacht in Holland en Zeeland in de zestiende eeuw Hilversum 2013 Verloren 431 pp.
ISBN 978-90-8704-349-0 € 38,-.
Drs.Paul Hendriks 2013-11-30
Piet J.Buijnsters Geschiedenis van antiquariaat en bibliofilie in België 1830-2012 -- Nijmegen 2013 Vantilt 432 pp.
ISBN 978-94-6004-123-5 € 34,95.
Drs.Paul Hendriks 2014-02-04
Carla van Wamelen Family life onder de VOC -Een handelscompagnie in huwelijks- en gezinszaken Hilversum 2014 Verloren 592 pp.
ISBN 978-90-8704-494-7 € 49,-.
Drs.Paul Hendriks 2015-04-16
Alston W. Purvis, Erik Somers, René Kok, Gerard Groeneveld Goed Fout -Grafische vormgeving in Nederland 1940 - 1945 Nijmegen 2015 Vantilt 256 pp.
ISBN 978-94-6004-213-3 € 24,95.
Drs.Paul Hendriks 2015-06-09
Hans Schippers De Westerweelgroep en de Palestinapioniers -Non-conformistisch verzet in de tweede wereldoorlog Hilversum 2015 Verloren 252 pp.
ISBN 978-90-8704-497-8 € 25,-.
Drs.Paul Hendriks 2015-08-11
Fenneke Sysling De onmeetbare mens -Schedels, ras en wetenschap in Nederlands-Indië Nijmegen 2015 Vantilt 192 pp.
ISBN 978-94-6004-219-5 € 19,95.
Drs.Paul Hendriks 2016-03-03
Chris Quispel De geschiedenis van het antisemitisme in West-Europa -- Hilversum 2015 Verloren 336 pp.
ISBN 978-90-8704-549-4 € 32,-.
Drs.Paul Hendriks 2016-05-21
Bert Koene Oranjeman Suideras (1743 - 1811) -Een leven zonder toegeeflijkheid Hilversum 2016 Verloren 176 pp.
ISBN 978-90-8704-566-1 € 19,-.
Drs.Paul Hendriks 2016-07-14
Wim Dral Tussen macht en onmacht -Een politieke biografie van Anthonie van der Helm (1693-1746) Hilversum 2016 Verloren 238 pp.
ISBN 978-90-8704-597-5 € 29,-.
Drs.Paul Hendriks 2017-01-25
J.K.T. (Jan) Postma ( proefschrift ) Alexander Gogel(1765-1821) -Grondlegger van de Nederlandse staat Hilversum 2017 Verloren 400 pp.
ISBN 978-90-8704-633-0 € 39,-.
Drs.Paul Hendriks 2017-06-08
Ewoud Sanders Levi's eerste kerstfeest -Jeugdverhalen over Jodenbekering, 1792 - 2015 Nijmegen 2017 Vantilt 500 pp.
ISBN 978-94-6004-288-1 € 29,50.
Drs.Paul Hendriks 2017-07-24
Jan Lampo Gelukkige stad -De gouden jaren van Antwerpen (1485 - 1585) Amsterdam 2017 Amsterdam University Press 288 pp.
ISBN 978-94-6298-735-7 € 24,99.
Drs.Paul Hendriks 2018-02-23
Maarten Müller ( Haerlem Reeks nr. 19 ) Misdaad en straf in een Hollandse stad -Haarlem, 1245 - 1615 Hilversum 2017 Verloren 164 pp.
ISBN 978-90-8704-696-5 € 19,90.
Drs.Paul Hendriks 2018-02-23