Recensies voor Vincent Robijn (auteur)

Vincent Robijn Het recht van een vrije Friese stad -De stadboeken van Bolsward (1455-1479) Hilversum Verloren 164 pp.
ISBN 90-6550-877-5 € 16,-.
Aron de Vries 2009-01-09