Recensies voor Tjebbe J. de Jong (auteur)

Tjebbe J. de Jong (red.) Katholiek Leven in Noord-Nederland 1956-2006, vijftig jaar Bisdom Groningen Hilversum 2006 476 pp.
ISBN 90 6550 9011 € 29,-.
Philip M. Bosscher 2009-03-17
Tjebbe T. de Jong, Ben Schoenmaker, Quirijn van der Vegt Voor vriend en vijand paraat -De geschiedenis van de vliegbasis Leeuwarden, Franeker 2010 Van Wijnen Nederlands Instituut voor Militaire Historie 212 pp.
ISBN 978 90 5194 384 9 € 22,50.
Philip M. Bosscher 2010-09-22