Recensies voor Gerrit Verhoeven (auteur)

Hildo van Engen, Gerrit Verhoeven (red.) Monastiek observantime en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden Hilversum 2008 Verloren 272 pp.
ISBN 978 90 8704 006 2 € 27,-.
Philip M. Bosscher 2009-04-29