Recensies voor Doopsgezinde Historische Kring (uitgever)

J.J. Bosma e.a. (red.) Doopsgezinde Bijdragen -nieuwe reeks no. 34 Amsterdam, Hilversum 2008 Doopsgezinde Historische Kring Verloren 293 pp.
ISBN 978 90 8704 109 0
Philip M. Bosscher 2009-11-21