Recensies voor Denis (uitgever)

Debórah Dwork, Robert Jan van Pelt De holocaust -Een geschiedenis Amsterdam, Antwerpen 2003 Boom Denis 520 pp.
ISBN 90-5352-843-1 € 29.90.
Jef Abbeel 2006-04-28
Joggli Meihuizen Noodzakelijk kwaad -De bestraffing van economische collaboratie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog Amsterdam, Antwerpen 2003 Boom Denis 880 pp.
ISBN 90-5352-8830 € 40.
Jef Abbeel 2006-04-28
Hein Klemann Nederland 1938-1948 -Economie en samenleving in jaren van oorlog en bezetting Amsterdam, Deurne Boom Denis 696 pp.
ISBN 90-5352-767-1 € 39,50.
Jef Abbeel 2008-12-06
Henk Schulte Nordholt De Chinacode ontcijferd -Economische Grootmacht Ja. Wereldrijk Nee Amsterdam en Deurne, Antwerpen 2006 Byblos Denis 221 pp.
ISBN 90 5847 475 5 € 17,90.
Jef Abbeel 2009-03-18
Christian Laes en Johan Stubbe Kleine Romeinen -Jonge kinderen in het antieke Rome Amsterdam en Deurne, Antwerpen 2006 Amsterdam University Press Uitgeverij Salomé Denis 141 pp.
ISBN 978 90 5356 953 5
Jef Abbeel 2009-03-24