Recensies voor Annemieke van der Velden (recensent)

Yvette Marcus-de Groot Kunsthistorische vrouwen van weleer -De eerste generatie in Nederland vóór 1921 Hilversum 2003 Verloren 420 pp.
ISBN 90 6550 766 3 € 39.
Annemieke van der Velden 2006-04-26