Recensies voor Vibeke Kingma (recensent)

Lejo Siepe, Gerrit Voerman Fré Meis: handelsreiziger in revoluties Zutphen 2002 Walburg Pers 111 pp.
ISBN 90-5730-220-9 € 17,95.
Vibeke Kingma 2006-04-28