Recensies voor Paul van Gestel (recensent)

E.G. Arnold Het genootschap Christo Sacrum te Delft -Privatisering van de godsdienst omstreeks 1800 Hilversum 2003 Verloren 368 pp.
ISBN 90-70403-51-X € 30.
Paul van Gestel 2006-04-28
Marita Mathijsen Nederlandse literatuur in de romantiek 1820-1880 Nijmegen Vantilt 336 pp.
ISBN 90 77503 07 2
Paul van Gestel 2009-01-05