Recensies voor Sandra Langereis (auteur)

Sandra Langereis Geschiedenis als ambacht -Oudheidkunde in de Gouden Eeuw: Arnoldus Buchelius en Petrus Scriverius Hilversum 2001 Verloren 368 pp.
ISBN 90-70403-48-x € 27,-.
Maarten van der Werf 2006-05-10
Sandra Langereis e.a. Holland, Historisch tijdschrift, 38 -no. 3, themanummer ‘Hollandse vis’ Hilversum 2006 Verloren 128 pp.
ISBN 90-70403-55-2 € 15,-.
Philip M. Bosscher 2009-03-24
Sandra Langereis Breken met het verleden -Herinneren en vergeten op het Valkhof in de Bataafse revolutiejaren Nijmegen 2010 Vantilt 196 pp.
ISBN 978 94 6004 036 8 € 17,50.
Diane Spelbos 2011-02-12