Recensies voor H. Brand (auteur)

Hanno Brand en Egge Knol (red.) Koggen, Kooplieden en Kantoren -De Hanze, een praktisch netwerk Hilversum, Groningen 2009 Verloren 228 pp.
ISBN 978-90-8704-113-7 € 20,-.
Han C. Vrielink 2010-02-14