Recensies voor Ambo (uitgever)

Helmut Walser Smith Het verhaal van de slager -Moord en antisemitisme in Duitsland, 1900 Amsterdam 2002 Ambo 288 pp.
ISBN 90-163-18014 € 22,90.
Daniël Metz 2006-04-26
Nicholas Crane Mercator -De man die de aarde in kaart bracht Amsterdam, Antwerpen 2003 Ambo Manteau 364 pp.
ISBN 90-7634-150-8 € 36,90.
Dirk J. Tang 2006-04-26