Recensies voor Arjan Uittenbroek (recensent)

Kaj van Vliet In kringen van kanunniken -Munsters en kapittels in het bisdom Utrecht 695-1227 Zutphen 2002 Walburg Pers 502 pp.
ISBN 90-5730-229-2 € 44.95.
Arjan Uittenbroek 2006-04-28
Willem Procurator, Marijke Gumbert-Hepp (ed.) Kroniek -Editie en vertaling van het Chronicon van Willelmus Procurator Hilversum 2001 Verloren 543 pp. Ed. en vert. Marijke Gumbert-Hepp, m.m.v. J.P. Gum
ISBN 60-6550-662-4 € 45.
Arjan Uittenbroek 2006-05-09