Recensies voor (recensent)

Heidi de Mare Huiselijke taferelen -de veranderende rol van het beeld in de Gouden Eeuw Nijmegen 2012 Vantilt 607 pp.
ISBN 978 94 6004 066 5 € 39,95.
2012-11-25
Pieter Schoen Tussen hamer en aambeeld -Edelsmeden in Friesland tijdens de Gouden Eeuw Hilversum 2016 Verloren 496 pp.
ISBN 978-90-8704-599-9 € 49,-.
2017-01-20