Recensies voor Rita Hooijschuur (recensent)

J.C. Streng Vrijheid, gelijkheid, broederschap en gezelligheid -Het Zwolse Sint Nicolaasgilde tijdens het ancien régime Hilversum 2001 Verloren met bijlagen, afbeeldingen, noten, literatuurlijst
ISBN 9-6550-600-8 € 19.95.
Rita Hooijschuur 2006-04-25
Jan de Bas Een mijter zonder kruis -Sint-Nicolaas in de protestantse pers 1945-2000 Hilversum 2003 Verloren 288 pp.
ISBN 90-6550-770-1 € 25.
Rita Hooijschuur 2006-04-28
Hans van Dijk Henri Hermans (1883-1947) -De grondlegger van het Limburgs muziekleven Hilversum 2002 Verloren 246 pp. geïll., met notenapparaat, literatuur- en bronnenl
ISBN 90-6550-188-6 € 21.
Rita Hooijschuur 2006-05-09