Recensies voor Ton Kappelhof (recensent)

Jos Smeets De affaire-Oss -Van lokaal conflict tot nationale rel. Amsterdam 2001 Wereldbibliotheek 284 pp.
ISBN 90 28419403 € 18.
Ton Kappelhof 2006-04-25
Maarten Prak Gouden Eeuw -Het raadsel van de Republiek Nijmegen SUN 341 pp.
ISBN 90-5875-048-5 € 22,50.
Ton Kappelhof 2009-01-02