Recensies voor Mirjam Koelewijn (recensent)

Boudien de Vries Een stad vol lezers -Leescultuur in Haarlem 1850-1920 Nijmegen 2011 Vantilt 511 pp.
ISBN 9789460040658 € 35.
Mirjam Koelewijn 2011-09-07
Marion Boers De Noord-Nederlandse kunsthandel in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Hilversum 2012 Verloren 116 pp.
ISBN 978-90-8704-288-2 € 14,-.
Mirjam Koelewijn 2012-11-26
Marita Mathijsen Historiezucht -De obsessie met het verleden in de negentiende eeuw. Nijmegen 2013 Vantilt 512 pp.
ISBN 978-94-6004-144-0 € 32,50.
Mirjam Koelewijn 2014-06-20