Recensies voor Gwendolyn E. van Essen (recensent)

Daan van Rijn en Rutger Polderman Het water de baas -Geschiedenis van de mechanische bemaling in Nederland Hilversum 2010 Verloren Verloren 356 pp.
ISBN 978-90--8704-147-2 € 35,-.
Gwendolyn E. van Essen 2011-11-17
E.H.P. Cordfunke (ed.), H. Sarfatij (ed.) Van Solidus tot Euro -Geld in Nederland in economisch-historisch perspectief Hilversum 2004 Verloren 176 pp.
ISBN 90-6550-829-5 € 19,-.
Gwendolyn E. van Essen 2006-05-09
Lex Bosman The Power of Tradition -Spolia in the architecture of St. Peter's in the Vatican Hilversum 2004 Verloren 176 pp.
ISBN 90-6550-823-6 € 25,-.
Gwendolyn E. van Essen 2006-05-10
S. Groenveld ( in samenwerking met H.L. Ph. Leeuwenberg en H.B. van der Weel en het Nationaal Archief ) Unie, Bestand, Vrede Hilversum 2009 Verloren 152 pp.
ISBN 978-90-8704-127-4 € 19,-.
Gwendolyn E. van Essen 2010-02-14
P.N. Noomen De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners Hilversum 2009 Verloren Fryske Akademy 278 pp.
ISBN 789065509161 € 29,-.
Gwendolyn E. van Essen 2010-10-05
Janny Venema Kiliaen van Rensselaer (1586-1643) -Designing a New World Hilversum 2010 Verloren State University of New York Press 352 pp.
ISBN 9789087041960 € 39,-.
Gwendolyn E. van Essen 2011-02-03