Recensies voor Eveline van der Hulst (recensent)

D.C.L.Schoonoord Pugno pro patria -De Koninklijke Marine tijdens de Koude OOrlog Franeker 2012 Van Wijnen 395 pp.
ISBN 978-90-519-4455-6 € 39,50.
Eveline van der Hulst 2013-06-02
Donald Haks Vaderland & Vrede 1672-1713 -Publiciteit over de Nederlandse Republiek in oorlog Hilversum 2013 Verloren 352 pp.
ISBN 978-90-8704-337-7 € 29,-.
Eveline van der Hulst 2013-08-07
E.H.de Jong Weldenkende burgers en Oranjeliefhebbers -Patriotten en Prinsgezinden in Leiden, 1775 -1795 Hilversum 2014 Verloren 160 pp.
ISBN 978-90-8704-446-6 € 35,-.
Eveline van der Hulst 2014-10-09
Annegreet van Bergen Gouden jaren -Hoe ons dagelijks leven in een halve eeuw onvoorstelbaar is veranderd Amsterdam 2014, 6e druk Atlas Contact 350 pp.
ISBN 978-90-4502-354-0 € 19,99.
Eveline van der Hulst 2014-12-08
Jan Peter Schouten Hij preekte, hij leerde altoos -Predikantenportretten uit vijf eeuwen Hilversum 2015 Verloren 280 pp.
ISBN 978-90-8704-511-1 € 29,-.
Eveline van der Hulst 2015-06-18
Wim Cöp Het spel van de macht -De familie Van Broechoven en de politieke en economische elite in ’s-Hertogenbosch tussen 1579 en 1629 Hilversum en Tilburg 2015 Verloren Zuidelijk Historisch Contact 344 pp.
ISBN 978-90-8704-464-0 € 39,-.
Eveline van der Hulst 2016-03-03