Recensies voor Philip M. Bosscher (recensent)

J.J. Bosma e.a. (red.) Doopsgezinde Bijdragen -nieuwe reeks no. 34 Amsterdam, Hilversum 2008 Doopsgezinde Historische Kring Verloren 293 pp.
ISBN 978 90 8704 109 0
Philip M. Bosscher 2009-11-21
Dingeman van Wijnen (red.) Het was slechts oorlog -15 interviews met oude en jonge Friese veteranen Franeker 2009 Van Wijnen 119 pp.
ISBN 9789051943573 € 19,95.
Philip M. Bosscher 2010-04-21
Tjebbe T. de Jong, Ben Schoenmaker, Quirijn van der Vegt Voor vriend en vijand paraat -De geschiedenis van de vliegbasis Leeuwarden, Franeker 2010 Van Wijnen Nederlands Instituut voor Militaire Historie 212 pp.
ISBN 978 90 5194 384 9 € 22,50.
Philip M. Bosscher 2010-09-22
Jan B. Smit Sporen van moderniteit -De sociaal-economische ontwikkeling van de regio Liemers (1815-1940) Hilversum 2010 Verloren 542 pp.
ISBN 978 90 8704 161 8 € 39,-.
Philip M. Bosscher 2010-10-05
L. J. Dorsman en P. J. Knegtmans Over de grens -Internationale contacten aan Nederlandse universiteiten sedert 1876 Hilversum 2009 Verloren 174 pp.
ISBN 978-90-8704-136-6 € 18,-.
Philip M. Bosscher 2010-10-05
Marc Lindeijer SJ Pater Ligthart en de zaak Roothaan -Streven naar heiligheid in het utopistisch tijdperk, 1914-1968 Hilversum 2010 Verloren Pater-Roothaangenootschap 660 pp.
ISBN 978 90 8704 139 7 € 37,-.
Philip M. Bosscher 2010-10-07
Pieter Post Geschiedenis van het doopsgezinde kerklied (1793-1973) -Van particularisme naar oecumeniciteit Hilversum 2010 564 pp.
ISBN 978-90-8704-171-7 € 49,-.
Philip M. Bosscher 2011-02-03
Anita van Dissel, Petra Groen In de West -De Nederlandse krijgsmacht in het Caribisch gebied Franeker 2011 Van Wijnen 165 pp.
ISBN 978 90 5194 186 3 € 22,50.
Philip M. Bosscher 2011-04-01