E-thesis: Vlaamse scriptiebank
home

Scriptiebank

Archeologie

Anton Cruysheer
Archeologisch Erfgoed en Publiekspresentatie, Onderzoek naar de mogelijkheden van Artikel 9 uit het Verdrag van Malta.
(doctoraalscriptie Vrije Universiteit Amsterdam, 2002)

Nieuwe Tijd (1500-1800)

Martijn van der Burg
Tot laste der Stadt Rotterdam. De verkoop van lijfrenten en de Rotterdamse renteniers (1653-1690)
(doctoraalscriptie UvA 2002)

Ronald Sluijter
‘Oud, afgesloofd, behoeftig en arm’. Bejaardenzorg in Leiden in de achttiende eeuw.
Doctoraalscriptie Universiteit Leiden, 1995

 


Nieuwste Tijd (1800-nu)

Jelke Boesten
Denken over de positie van de Indiaan in Peru. De Asociación Pro-Indígena (1909-1917)
(doctoraalscriptie UvA 1998)

Gijsbert A.C. Boon
Macht en toezicht. Bevolkingsadministratie en reisdocumenten instrumenten tot beheersing?
(doctoraalscriptie UvA 2003)

Bart van den Bosch
'Ik weet nu wat een gretto is'. De representatie van de Tweede Wereldoorlog in jeugdliteratuur
(afstudeerscriptie PABO 1998)

Bart van den Bosch
Crisis, katharsis en wederopstanding. Het leven en denken van P.A. Sorokin.

(UvA 1990)

Barbara van den Broek
De worsteling om de toekomst van Suriname. De betekenis van de demografische factor, toegelicht aan de hand van Nederlandse opiniebladen in de periode 1954-1000

(doctoraalscriptie UvA 2002)

Paul Hendriks
Antisemitisme in Nederland 1860 – 1940
(doctoraalscriptie Leiden 1997)

C.H.M. in ‘t Groen
De ontwikkeling van de weervisserij in Bergen op Zoom van 1850 tot 1914.
(eindscriptie Maatschappijgeschiedenis Rotterdam 2000)

Vibeke Kingma
De opkomst en neergang van de katoendrukkerijen in en rond Amsterdam, 1700-1820
(eindscriptie sociaal-economische geschiedenis UvA 1996)

Martijn Kleppe
Tot Icoon Verheven; Een onderzoek naar de verheffing van maatschappelijke gebeurtenissen tot fotografische iconen van de recente Nederlandse geschiedenis.
afstudeerscriptie (master thesis) Faculteit der Historische- en Kunstwetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2004
Scriptiebegeleider: Prof.dr. H.J.G. Beunders.

Theo Peppelman
Nog een vergeten hoofdstuk….De Vereeniging voor Volkenbond en Vrede, het tijdschrift 'De Volkenbond' en het pacificisme in Nederland van 1925 tot en met 1934
(doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Groningen 2001)

Almut Sommer
Vertaald uit het Hoogduitsch…', Een onderzoek naar Duitse vertalingen in de Vaderlandsche Letteroefeningen (1796-1803), met bijzondere aandacht voor geschriften met religieuze thematiek.
(doctoraalscriptie geschiedenis, VU Amsterdam 2002)

Arjan Terpstra
Don Giovanni verklaard. George Bernard Shaw en vrouwen, 1856 – 1903
(doctoraalscriptie UvA 1999)

Historiografie

Bart van den Bosch
Het einde der geschiedenis
(1991)

Peter Kroeskamp
IJkpunt Collectief Geheugen. Naar nieuwe wegen in de geschiedschrijving
(doctoraalscriptie VU Amsterdam 2002)