Recensies voor Martha Catania-Peters (recensent)

Arie L. Molendijk (ed.) Materieel christendom -Religie en materiële cultuur in West-Europa Hilversum 2003 Verloren 320 pp.
ISBN 90-6550-746-9 € 27.
Martha Catania-Peters 2006-04-26
P.J.H. Ubachs Handboek voor de geschiedenis van Limburg Hilversum 2000 Verloren 544 pp. Maaslandse Monografieën, 63, 544 blz., geïll.
ISBN 90-6550-097-9 € 41.
Martha Catania-Peters 2006-05-09
Jacob Slavenburg De vrouw die Jezus liefhad -Maria Magdalena: het ontkende mysterie Zutphen 2006 Walburg Pers 159 pp.
ISBN 90-5730-396-5 € 19,95.
Martha Catania-Peters 2009-03-18
Frans-Willem Korsten Vondel belicht -Voorstellingen van soevereiniteit Hilversum 2006 2006 Verloren 256 pp.
ISBN 90-6550-934-8 € 25,-.
Martha Catania-Peters 2009-03-24
Peter Buijs De eeuw van het geluk -Nederlandse opvattingen over geluk ten tijde van de Verlichting, 1658-1835 Hilversum 2007 Verloren 288 pp.
ISBN 978-90-6550-999-4 € 29,-.
Martha Catania-Peters 2009-04-16
Thom Mertens, Patricia Stoop, Christoph Burger (red.) De Middelnederlandse preek Hilversum 2009 Verloren 219 pp.
ISBN 978-90-8704-058-1 € 19,-.
Martha Catania-Peters 2009-10-10
S. Groenveld Het Twaalfjarig Bestand 1609-1621 -De jongelingsjaren van de Republiek der Verenigde Nederlanden 2009 Haags Historisch Museum Verloren 152 pp.
ISBN 978-90-725500-5-7 € 19,-.
Martha Catania-Peters 2010-02-14
Lydeke van Beek Leken trekken tot Gods Woord -Dirc van Herxen (1381-1457) en zijn Eerste Collatieboek Hilversum 2009 Verloren 279 pp.
ISBN 978-90-8704-115-1 € 29,-.
Martha Catania-Peters 2010-10-05
Koos Bosma, Jan Kolen, red. Geschiedenis en ontwerp -Handboek voor de omgang met cultureel erfgoed Nijmegen 2010 Vantilt 400 pp.
ISBN 9789460040504 € 39,95.
Martha Catania-Peters 2011-04-01
Patricia Faasse Profiel van een faculteit -De Utrechtse bètawetenschappen 1815-2011 Hilversum 2012 Verloren 189 pp.
ISBN 978-90-8704-265-3 € 20,-.
Martha Catania-Peters 2012-06-04
Merlijn Hurx Architect en aannemer -De opkomst van de bouwmarkt in de Nederlanden 1350-1530 Nijmegen 2012 Vantilt 495 pp.
ISBN 978-94-6004-079-5 € 32,50.
Martha Catania-Peters 2013-01-30
Ronald Kroeze Een kwestie van politieke moraliteit -Politieke corruptieschandalen en goed bestuur in Nederland, 1848-1940 Hilversum 2013 Verloren 334 pp.
ISBN 978-90-8704-369-8 € € 32,-.
Martha Catania-Peters 2013-11-30
Henk Singor Sicilië in de Oudheid -De Griekse periode Hilversum 2013 Verloren 144 pp.
ISBN 978-90-8704-386-5 € 15,-.
Martha Catania-Peters 2014-02-04