Recensies voor Jeroen Bouterse (recensent)

Erik De Bom Geleerden en politiek -De politieke ideeën van Justus Lipsius in de vroegmoderne Nederlanden Hilversum 2011 Verloren 440 pp.
ISBN 978-90-8704-215-8 € 45,-.
Jeroen Bouterse 2011-11-17
John van Eck In het hart gezien. -Geloof en gevoel in het leven van Nederlandse gereformeerden, 1602-1744. Franeker 2011 Van Wijnen 344 pp.
ISBN 978-90-5194-423-5 € 38,-.
Jeroen Bouterse 2012-03-25
Jan de Bruijn De sabel van Colijn -Biografische opstellen over religie en politiek in Nederland Hilversum 2011 Verloren 370 pp.
ISBN 978-90-9704-256-1 € 29,-.
Jeroen Bouterse 2012-06-04
Hotso Spanninga Gulden vrijheid? -Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640 Hilversum 2012 Verloren 463 pp.
ISBN 978-90-8704-296-7 € 45,-.
Jeroen Bouterse 2012-10-11
Esther van Gelder ( redactie ) Bloeiende kennis -Groene ontdekkingen in de gouden eeuw Hilversum 2012 Verloren 180 pp.
ISBN 978-90-8704-309-4 € 19,-.
Jeroen Bouterse 2013-02-06
David Onnekink en Renger de Bruin De vrede van Utrecht (1713) Hilversum 2013 Verloren 120 pp.
ISBN 978-90-8704-312-4 € 14,00.
Jeroen Bouterse 2013-08-07
Chris Buskes en Herman Simissen (red.) ( redactie ) Analytische filosofie -Een inleiding Nijmegen 2015 Vantilt 317 pp.
ISBN 978-94-6004-190-7 € 29,50.
Jeroen Bouterse 2015-08-14
Henk Roosenboom Ontvoerd of gevlucht? -Religieuze spanningen in Brabant en de zaak Sophia Alberts, 1700.1710 2016 Hilversum Verloren 233 pp.
ISBN 978-90-8704-628-6 € 25.-.
Jeroen Bouterse 2017-03-27
Hans Bots De Republiek der Letteren -De Europese intellectuele wereld 1500 - 1760 Nijmegen 2018 Vantilt 224 pp.
ISBN 978-94-6004-372-7 € 24,50.
Jeroen Bouterse 2018-09-12
Mirjam van Veen, redactie ( Amsterdam, Doopsgezinde Historische Kring ) Doopsgezinde Bijdragen -Nieuwe reeks, nummer 44 (2018) Amsterdam / Hilversum 2018 Verloren 176 pp.
ISBN 978-90-8704-738-2 € 40,-.
Jeroen Bouterse 2019-01-30
Harry A. Poeze Dominee Jac. Jonker -Job Sytzen en de soldaat in Indië Hilversum 2019 Verloren 119 pp.
ISBN 978-90-8704-676-2 € 15,-.
Jeroen Bouterse 2019-10-14