Recensies voor Economisch- sociale geschiedenis (categorie)

Frits Loomeijer De Insulinde -Geschiedenis van een legendarische motorreddingboot Zutphen 2002 Walburg Pers
ISBN 90-5730-222-5 € 24.95.
Jur Kingma 2006-05-09
László Veres, Richard Woodman Zeilen door de eeuwen -Duizend zeilschepen in beeld Franeker 2002 Van Wijnen vertaling uit het Engels van The Story of Sail<
ISBN 90-5194-217-0 € 69.5.
Jur Kingma 2006-05-09
Rob van Ginkel, Léon Deben Bouwen aan bindingen -Sociale cohesie in Zoetermeer Amsterdam 2002 Aksant 136 pp.
ISBN 90 5260 47 3 € 12.5.
Martijn Brabander 2006-05-09
Henk D. van den Berg Onse Joeden -Nijmegen en de geschiedenis van haar Joden Zutphen 2002 Walburg Pers 256 pp.
ISBN 90-5730-205-5 € 26.95.
Daniël Metz 2006-05-09
P.N. Helsloot De glorie van Zaandam -Zeven eeuwen geschiedenis, gezien van de Hogendam Zaltbommel 2002 Europese Bibliotheek 142 pp.
ISBN 90-288-3675-6 € 18.
Jur Kingma 2006-05-09
E.H.P. Cordfunke (ed.), H. Sarfatij (ed.) Van Solidus tot Euro -Geld in Nederland in economisch-historisch perspectief Hilversum 2004 Verloren 176 pp.
ISBN 90-6550-829-5 € 19,-.
Gwendolyn E. van Essen 2006-05-09
E. Kuijpers Migrantenstad -Immigratie en sociale verhoudingen in 17e- eeuws Amsterdam Hilversum 2005 Verloren 448 pp.
ISBN 90-6550-852-X € 29,-.
Martin de Bruyn 2006-05-09
R. Rutte (ed.), H. van Engen (ed.) Stadswording in de Nederlanden -Op zoek naar overzicht Hilversum 2005 Verloren 208 pp.
ISBN 90-6550-849-X € 17.
Martin de Bruyn 2006-05-10
Ben Gales Delven en slepen Hilversum 0 Verloren 374 pp.
ISBN 90-6550-788-4 € 30.
Paul Vesters 2006-05-10
Paul Begheyn s.j. (ed.) Nijmeegse Biografieën -Deel I Hilversum 2004 Verloren 143 pp.
ISBN 90 6550 838 4 € 13.
Philip M. Bosscher 2006-05-10
Chris van der Heijden Grijs verleden -Nederland en de Tweede Wereldoorlog Amsterdam, Diemen 2003 Olympus / Contact Veen 470 pp.
ISBN 90-154-1589-X € 15.
Jef Abbeel 2006-05-10
Plinius ( vert. J. van Gelder, M. Nieuwe ) De Wereld -Naturalis historia Hilversum, Amsterdam 2004 Athenaeum – Polak & Van Gennep Athenaeum - Polak & van Gennep (Em. Querido's Uitgeverij bv) 899 pp.
ISBN 90-2534-184-5 € 49,95.
Robert Duthoy 0000-00-00
Orlando Figes Fluisteraars -Leven onder Stalin Amsterdam en Antwerpen 2008 Nieuw Amsterdam Standaard 773 pp.
ISBN 978 90022 2348 8 € 39,95.
Jef Abbeel 2008-11-03
Ben Endlich 450 jaren Burger-Weeshuys Amsterdam Aspekt 416 pp.
ISBN 90-5911-095-1 € 36,98.
Otto van der Meij 2008-12-06
J. Postma en V. Enthoven (red.) Riches from Atlantic Commerce -Dutch Transatlantic Trade and Shipping, 1585-1817 Leiden, Boston Uitgeverij Brill 525 pp.
ISBN 90-0412-562-0 € 129,00.
Dirk J. Tang 2008-12-11
Ernst Homburg en Arjan van Rooij Groeien door Kunstmest -DSM Agro 1929-2004 Hilversum Verloren 304 pp.
ISBN 90-6550-819-8 € 30,-.
Paul Vesters 2008-12-31
Jan J.B. Kuipers en Robbert Jan Swiers Het verhaal van Zeeland Hilversum 2005 Verloren 310 pp.
ISBN 90-6550-843-0 € 25,-.
Gijs Boon 2009-01-02
Joris van Eijnatten en Fred van Lieburg Nederlandse Religiegeschiedenis Hilversum 2005 Verloren 400 pp.
ISBN 9065507868 € 29,-.
Cristel R. Stolk 2009-01-02
Willem Frijhoff e.a. Onderwijsvernieuwing in Holland Historische Vereniging Holland 112 pp.
€ 15,-.
Han C. Vrielink 2009-01-09
Han Nijdam Lichaam, eer en recht in middeleeuws Friesland -Een studie naar de Oudfriese boeteregisters Hilversum 2008 Verloren 571 pp.
ISBN 78-90-8704-051-2 € 39,-.
Joke Batink 2009-03-01
C. Cornelisse Energiemarkten en energiehandel in Holland in de late Middeleeuwen Hilversum 2008 Verloren 371 pp.
ISBN 978-90-70403-56-0 € 29,-.
Martin de Bruyn 2009-03-01
Willem Kwekkelboom Wonen in Oost-Europa -Van Sofia tot Tallinn Rotterdam 2008 Uitgeverij 010 318 pp.
ISBN 978 90 6450 6383 € 29,50.
Jef Abbeel 2009-03-04
Neville Mars en Adrian Hornsby ( Dynamic City Foundation ) The Chinese Dream -A society under construction Rotterdam 2008 Uitgeverij 010 784 pp.
ISBN 978 90 6450 652 9 € 49,50.
Jef Abbeel 2009-03-04
H. van der Windt (red.) Tussen dierenliefde en milieubeleid. -Tien jaar ecologische geschiedschrijving in België en Nederland Gent 2007 Academia Press 190 pp.
ISBN 978 98 382 1186 2 € 14,90.
Diane Spelbos 2009-03-04
H.M. Grootes Grootes. Een wereld van cacao. -De geschiedenis van de cacao- en chocoladefabriek D. & M. Grootes, Gebrs. in Westzaan zp.p. 2002 uitgave in eigen beheer 98 pp.
ISBN 90-9016126-0 € 24,50.
Jur Kingma 2009-03-17
Hendrik Vos en Rob Heirbaut Hoe Europa ons leven beïnvloedt Antwerpen 2008 Standaard 225 pp.
ISBN 978–90–02 22360–0 € 14,85.
Jef Abbeel 2009-03-17