Recensies voor Economisch- sociale geschiedenis (categorie)

J.A.Mol Vechten, bidden en verplegen - Opstellen over de ridderorden in de Noordelijke Nederlanden Hilversum 2011 Verloren 367 pp.
ISBN 978-90-8704-252-3 € 33,-.
Drs.Paul Hendriks 2012-01-27
Henk Boels (red.) ( redactie ) Overheidsfinanciën tijdens de Republiek en het Koninkrijk, 1600 – 1850 Hilversum 2012 Verloren 236 pp.
ISBN 978-90-8704-248-6 € 25,-.
Han C. Vrielink 2012-07-10
Jaap Moes Onder aristocraten. -Over hegemonie, welstand en aanzien van adel, patriciaat en andere notabelen, 1848-1914. Hilversum 2012 Verloren 358 pp.
ISBN 978-90-8704-295-0 € 39,-.
Drs. M.G. Koelewijn 2012-07-28
Bert Koene De Caeskopers. -Een Zaanse koopmansfamilie in de gouden eeuw. Hilversum 2011 Verloren 212 pp.
ISBN 9789087042172 € 25,-.
Drs.Paul Hendriks 2012-09-11
Joost Rosendaal Tot nut van Nederland -Polarisatie en revolutie in een grensgebied, 1783 - 1787 Nijmegen 2012 Vantilt 287 pp.
ISBN 978-94-6004-059-7 € 22.50.
Drs.Paul Hendriks 2013-01-30
Merlijn Hurx Architect en aannemer -De opkomst van de bouwmarkt in de Nederlanden 1350-1530 Nijmegen 2012 Vantilt 495 pp.
ISBN 978-94-6004-079-5 € 32,50.
Martha Catania-Peters 2013-01-30
Serge ter Braake Rond het Binnenhof -Twintig Haagse geschiedenissen uit de zestiende eeuw Hilversum 2012 Verloren 160 pp.
ISBN 9 789087 043162 € 19,-.
Saskia Wubbolts-de Boer 2013-02-06
Rudolph Ladan Gezondheidszorg in Leiden in de late middeleeuwen -- Hilversum 2012 Verloren 358 pp.
ISBN 978-90-8704-315-5 € 32,-.
Aron de Vries 2013-03-14
Ron de Vos Nederlandse fregatschepen & barken -- Franeker 2012 Van Wijnen 288 pp.
ISBN 978-90-5194-452-5 € 89,50.
F. Vogelzang 2013-03-30
Ron de Vos Nederlandse fregatschepen en barken Franeker 2012 Van Wijnen 288 pp.
ISBN 978-90-5194-452-5 € 89,50.
F. Vogelzang 2013-04-24
C.van Eijl Illegaal in Nederland, 1945-2000 Hilversum 2012 Verloren 244 pp.
ISBN 978-90-8704-302-2 € 25,-.
W. Pelt 2013-05-04
Ruud Meijer Geschiedenis van het Amersfoortse huishoudonderwijs Hilversum 2012 Verloren 256 pp.
ISBN 978-90-8704-333-9 € 27,-.
Saskia Wubbolts-de Boer 2013-06-02
Fred Vogelzang en Rieja Raven ( redactie ) Van wildernis tot oase -Landschapsgeschiedenis van landgoed Oostbroek bij De Bilt Utrecht 2013 192 pp.
ISBN 978-90-5345-456-5 € 34,95.
Drs.Paul Hendriks 2013-09-28
Leo Willems Boeren in de Roerstreek -Afkomst en leven van Maria Puts (1873-1952), boerin in Posterholt Hilversum 2013 Verloren 208 pp.
ISBN 978-90-8704-358-2 € 25,-.
Anneke Comello MA 2013-09-29
J.P.Sigmond Zeemacht in Holland en Zeeland in de zestiende eeuw Hilversum 2013 Verloren 431 pp.
ISBN 978-90-8704-349-0 € 38,-.
Drs.Paul Hendriks 2013-11-30
Piet J.Buijnsters Geschiedenis van antiquariaat en bibliofilie in België 1830-2012 -- Nijmegen 2013 Vantilt 432 pp.
ISBN 978-94-6004-123-5 € 34,95.
Drs.Paul Hendriks 2014-02-04
G. van Krieken Syb Talma (1864-1916) -Een biografie Hilversum 2013 Verloren 271 pp.
ISBN 978-90-8704-354-4 € 27,-.
W. Pelt 2014-04-04
Peter Nissen en Hein van der Bruggen Roermond -Biografie van een stad en haar bewoners Hilversum 2014 Verloren 662 pp.
ISBN 978-90-8704-192-2 € 35,-.
Susan Derksen 2014-07-28
Bert Koene Adel in opspraak -De Westerholts van Hackfort in de achttiende eeuw Hilversum 2014 Verloren 176 pp.
ISBN 978-90-8704-448-0 € 18,-.
Tessa Nagel M.A. 2014-10-09
Annegreet van Bergen Gouden jaren -Hoe ons dagelijks leven in een halve eeuw onvoorstelbaar is veranderd Amsterdam 2014, 6e druk Atlas Contact 350 pp.
ISBN 978-90-4502-354-0 € 19,99.
Eveline van der Hulst 2014-12-08
Rob Melchers De Beaufort -Geschiedenis van een aanzienlijke familie van 1613 tot 1876 Hilversum 2014 Verloren 308 pp.
ISBN 978-90-8704-430-5 € 35,-.
Drs. M.G. Koelewijn 2015-01-04
A.Agnes Sneller De Gouden Eeuw in gedichten van Joost van den Vondel (1587-1679) -- Hilversum 2014 Verloren 112 pp.
ISBN 978-90-8704-392-6 € 14,-.
Susan Derksen 2015-02-13
Carla van Wamelen Family life onder de VOC -Een handelscompagnie in huwelijks- en gezinszaken Hilversum 2014 Verloren 592 pp.
ISBN 978-90-8704-494-7 € 49,-.
Drs.Paul Hendriks 2015-04-16
Marijke Huisman Verhalen van vrijheid -Autobiografieën van slaven in transnationaal perspectiefm 1789 - 2013 Hilversum 2015 Verloren 256 pp.
ISBN 978-90-8704-509-8 € 25,-.
Tessa Nagel M.A. 2015-08-11