Recensies voor Economisch- sociale geschiedenis (categorie)

Valeri Panyushkin en Michail Zygar Gazprom -Ruslands nieuwe wapen Houten en Antwerpen 2008 Spectrum Standaard 275 pp.
ISBN 978 90 491 0001 8 € 19,95.
Jef Abbeel 2009-03-17
B. Koene Voor God, Graaf en Geslacht. -De kroniek van de ridders van Assendelft Hilversum 2005 Verloren 232 pp.
ISBN 90-6550-878-3 € 21,-.
Martin de Bruyn 2009-03-17
P.D. ’t Hart Leven in Utrecht 1850 - 1914 -Groei naar een moderne stad Hilversum en Utrecht 2005 Verloren Utrechts Archief 348 pp.
ISBN 90-6550-888-0 € 29.-.
Han C. Vrielink 2009-03-18
A. Zondergeld-Hamer Een kwestie van goed bestuur -Twee eeuwen armenzorg in Weesp (1590-1822) Hilversum 2006 Verloren 400 pp.
ISBN 90-6550-935-6 € 37,50.
Martin de Bruyn 2009-03-24
Bert de Munck et al. (ed.) Tijdschrift voor Stadsgeschiedenis -jaargang 1 nummer 2 Hilversum 2006 Verloren 114 pp.
ISBN 1872-0676 € 20,-.
Annemarieke Blankesteijn 2009-03-25
Willem Heijting Profijtelijke boekskens. -Boekcultuur, geloof en gewin. Hilversum 2007 Verloren 342 pp.
ISBN 978-90-6550-989-5 € 29,-.
Paula Dix-Hertogh 2009-03-25
Cor Trompetter Eén grote familie -Doopsgezinde elites in de Friese Zuidwesthoek 1650-1850 Hilversum 2007 Verloren 334 pp.
ISBN 978-90-6550-977-2 € 29,-.
Conrad Gietman 2009-04-16
M. Boone, A.J.A. Bijsterveld e.a. (red.) Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis -deel 11 Hilversum 2008 Verloren 250 pp.
ISBN 978-90-8704-064-2 € 25,-.
Aron de Vries 2009-12-02
G.Chr. Kok ( met medewerking van mr. F.A. Arnbak-d’Aulnis de Bourouill ) Rotterdamse juristen uit vijf eeuwen Hilversum 2009 Verloren 420 pp.
ISBN 978-90-8704-090-1 € 39,-.
B.C. Meijerman 2010-02-14
Hanno Brand en Egge Knol (red.) Koggen, Kooplieden en Kantoren -De Hanze, een praktisch netwerk Hilversum, Groningen 2009 Verloren 228 pp.
ISBN 978-90-8704-113-7 € 20,-.
Han C. Vrielink 2010-02-14
Piet Hazenbosch Voor het volk, om Christus’ wil -Een geschiedenis van het CNV Hilversum 2009 Verloren 858 pp.
ISBN 97890870409491 € 69,-.
Paul Hendriks 2010-04-21
Karel Bostoen Hart voor Leiden -Jan van Hout ( 1542 – 1609 ), stadssecretaris, dichter en vernieuwer Hilversum 2009 Verloren 128 pp.
ISBN 978–90–8704–118–2 € 14.
Han C. Vrielink 2010-04-21
Maartje Janse De geest van Jan Salie -Nederland in verval? Hilversum 2002 Verloren 95 pp.
ISBN 90-6550-458-3
Han C. Vrielink 2010-09-21
Jan B. Smit Sporen van moderniteit -De sociaal-economische ontwikkeling van de regio Liemers (1815-1940) Hilversum 2010 Verloren 542 pp.
ISBN 978 90 8704 161 8 € 39,-.
Philip M. Bosscher 2010-10-05
P.N. Noomen De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners Hilversum 2009 Verloren Fryske Akademy 278 pp.
ISBN 789065509161 € 29,-.
Gwendolyn E. van Essen 2010-10-05
P.B.M. Blaas Henk Hoetink ( 1900 – 1963 ), een intellectuele biografie -Recht en Geschiedenis Hilversum 2010 Verloren 184 pp.
ISBN 978-90-8704-206-6 € 22,-.
Han C. Vrielink 2011-03-28
P.B.M.Blaas Henk Hoetink ( 1900 – 1963 ), een intellectuele biografie. -Recht en geschiedenis. Hilversum 2010 Verloren 184 pp.
ISBN 978-90-8704-206-6 € 22,-.
Han C. Vrielink 2011-08-27
Alexander Heldring Het Saramacca project -Een plan van joodse kolonisatie in Suriname 1946 – 1956 Hilversum 2011 Verloren 349 pp.
ISBN 9789087042073 € 35,-.
Paul Hendriks 2011-09-07
Daan van Rijn en Rutger Polderman Het water de baas -Geschiedenis van de mechanische bemaling in Nederland Hilversum 2010 Verloren Verloren 356 pp.
ISBN 978-90--8704-147-2 € 35,-.
Gwendolyn E. van Essen 2011-11-17
Pim Huijnen De belofte van vitamines. -Voedingsonderzoek tussen universiteit, industrie en overheid 1918-1945 Hilversum 2011 Verloren 176 pp.
ISBN 978-90-8704-241-7 € 22,-.
B.C. Meijerman 2012-01-26
Tiemen Cocquyt en Ad Maas (red.) ( redactie ) Verborgen krachten. -Nederlanders op zoek naar energie. Hilversum 2011 Verloren 136 pp.
ISBN 978-90-8704-255-4 € 12,-.
Han C. Vrielink 2012-01-26