Recensies voor Nieuwe Tijd (categorie)

Katie Heyning Turbulente tijden -zORG EN MATERIËLE CULTUUR IN zIERIKZEE IN DE ZESTIENDE EEUW hILVERSUM 2017 Verloren 317 pp.
ISBN 978-90-8704-640-8 € 35,-.
Drs. Martha Catania-Peters 2018-05-24
Lia van Zalinge-Spooren Gemeint en Gemeenschap -Jaargeboden in Peelland, circa 1300 - 1795 Hilversum 2018 Verloren 455 pp.
ISBN 978-90-8704-704-7 € 39,-.
Drs. Martha Catania-Peters 2018-07-15
Conrad Gietman e.a. ( redactie ) Huis en Habitus -Over kastelen, buitenplaatsen en notabele levensvormen Hilversum 2017 Verloren 487 pp.
ISBN 978-90-8704-666-8 € 35,-.
Tom Duurland M,A, 2018-08-07
Hans Bots De Republiek der Letteren -De Europese intellectuele wereld 1500 - 1760 Nijmegen 2018 Vantilt 224 pp.
ISBN 978-94-6004-372-7 € 24,50.
Jeroen Bouterse 2018-09-12
S.Groenveld Facetten van de Tachtigjarige Oorlog -Twaalf artikelen over de periode 1559 - 1652 Hilversum 2018 Verloren 400 pp.
ISBN 978-90-8704-726-9 € 35,-.
Han C. Vrielink 2018-11-14
Barbara Kooij Spaanse ooggetuigen over het beleg van Haarlem (1572 - 1573) -- Hilversum 2018 Verloren 334 pp.
ISBN 978-90-8704-746-7 € 29,-.
Han C. Vrielink 2019-01-30
Mirjam van Veen, redactie ( Amsterdam, Doopsgezinde Historische Kring ) Doopsgezinde Bijdragen -Nieuwe reeks, nummer 44 (2018) Amsterdam / Hilversum 2018 Verloren 176 pp.
ISBN 978-90-8704-738-2 € 40,-.
Jeroen Bouterse 2019-01-30
Heleen Kole Polderen of niet? -Participatie in het bestuur van de waterschappen Bunschoten en Mastenbroek vóór1800 Hilversum 2017 Verloren 332 pp.
ISBN 978-90-8704-688-9 € 35,-.
Drs. Martha Catania-Peters 2019-03-22
Sarah Adams, Thomas von der Dunk, Angelie Sens e.a ( redactie ) Jaasrboek De achttiende eeuw -- Hilversum 2018 Verloren 143 pp.
ISBN 978-90-8704-755-9 € 25,-.
Drs.Paul Hendriks 2019-03-22
Karin Lurvink en Jeannette Kamp )red.) ( Holland Historisch Tijdschrift 50 (2018) nr. 2, pp. 97-147 ) Holland-Amerika -- Hilversum 2018 Verloren 50 pp.
ISBN 978-90-7040-376-8 € 10,-.
Saskia Wubbolts-de Boer 2019-03-23
Wilfrie Uitterhoeve De zaak Oldenbarnevelt -Val. proces en executie Nijmegen 2019 Vantilt 208 pp.
ISBN 978-94-6004-411-3 € 23,50.
Han C. Vrielink 2019-03-23
Rolf Hage Eer tegen eer -Een cultuurhistorische studie van schaking tijdens de Republiek, 1580-1795 Hilversum 2019 Verloren 280 pp.
ISBN 978-90-8704-766-5 € 29,-.
Drs. Martha Catania-Peters 2019-05-19
Hanneke Ronnes en anderen (red,) ( redactie ) Virtus -Jaarboek voor adelsgeschiedenis, 25/2018 Hilversum 2018 Verloren 235 pp.
ISBN 978-90-8704-787-0 € 25,-.
Drs.Paul Hendriks 2019-05-21
Pieter Huistra Bouwmeesters, zedenmeesters. -Geschiedbeoefening in Nederland tussen 1830 en 1870 Nijmegen 2019 Vantilt 344 pp.
ISBN 978-94-6004--380-2 € 24,50.
Aron de Vries 2019-07-21
Marijke van der Wal Koopmanszoon Michiel Heusch op Italiëreis -Brieven van het thuisfront (1664 - 1665) Hilversum 2019 Verloren 252 pp.
ISBN 978-90-8704-775-7 € 29,-.
Drs. Martha Catania-Peters 2019-07-21
Wim van Schail In de maat en uitde pas -Utrechtse dorpsbesturen 1780 - 1813 Hilversum 2019 Verloren 288 pp.
ISBN 978-90-8704-765-8 € 29,-.
Tessa Nagel M.A. 2019-07-21
Jacques Baartmans Pieter van Schelle (1749 - 1792) -veelzijdig en verlicht Hilversum 2019 Verloren 228 pp.
ISBN 978-90-8704-777-3 € 19,-.
Drs. Marieke Bos 2019-07-25
Mineke Bosch Strijd! -De vrouwenkiesrechtbeweging in Nederland, 1882-1922 Hilversum 2019 Verloren 390 pp.
ISBN 978-90-8704-774-0 € 35,00.
Tessa Nagel M.A. 2019-10-14
Laurien Hansma Oranje driften -Orangisme in de Nederlandse politieke cultuur 1780-1813 Hilversum 2018 Verloren 237 pp.
ISBN 978-90-8704-769-5 € 25,-.
Han C. Vrielink 2019-10-15
Bert Koene De mensen van Vossenburg en Wayampibo -Twee Surinaamse plantages in de slaventijd Hilversum 2019 Verloren 256 pp.
ISBN 978-90-8704-791-7 € 25,-.
Drs. Martha Catania-Peters 2020-01-30
Hannah Laurens De rede: bron van geluk voor iedereen -Inleiding tot de filosofie van Adriaan Koerbagh Nijmegen 2019 Vantilt 135 pp.
ISBN 978-94-6004-353-9 € 14,50.
Han C. Vrielink 2020-02-24
A.H.M.Kerkhoff Per imperatief plakkaat -Overheid en pestbestrijding in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden Hilversum 2020 Verloren 298 pp.
ISBN 978-90-8704-810-5 € 35,-.
Drs. Martha Catania-Peters 2020-04-08
Myriam Everard en Ulla Jansz (red.) ( redactie ) Sekse -Een begripsgeschiedenis Hilversum 2018 Verloren 287 pp.
ISBN 90-8794-757-3 € 23,-.
Drs.Paul Hendriks 2020-09-04
Lenneke Berkhout ( Adelsgeschiedenis XVIII ) Hoveniers van Oranje -Functie, werk en positie 1621-1732 Hikversum 2020 Verloren 471 pp.
ISBN 978-90-8704-835-8 € 39,-.
Drs. Martha Catania-Peters 2020-11-13