Recensies voor Nieuwe Tijd (categorie)

Raymond Fagel Kapitein Julián -De Spaanse held van de Nederlandse Opstand Hilversum 2011 Verloren 104 pp.
ISBN 978-90-8704-213-4 € 14,-.
Cécile de Morrée 2011-11-17
Erik De Bom Geleerden en politiek -De politieke ideeën van Justus Lipsius in de vroegmoderne Nederlanden Hilversum 2011 Verloren 440 pp.
ISBN 978-90-8704-215-8 € 45,-.
Jeroen Bouterse 2011-11-17
Niek van Sas Bataafse terreur -De betekenis van 1798 Nijmegen/Utrecht 2011 Vantilt 47 pp.
ISBN 978-94-6004-084-9 € 9,95.
Han C. Vrielink 2011-11-17
Jeroen Vandommele Als in een spiegel. -Vrede, kennis en gemeenschap op het Antwerpse landjuweel van 1561. Hilversum 2011 Verloren 407 pp.
ISBN 978-90-8704-233-2 € 39,-.
Bert Thijs de Jong 2012-01-26
Tiemen Cocquyt en Ad Maas (red.) ( redactie ) Verborgen krachten. -Nederlanders op zoek naar energie. Hilversum 2011 Verloren 136 pp.
ISBN 978-90-8704-255-4 € 12,-.
Han C. Vrielink 2012-01-26
J.A.Mol Vechten, bidden en verplegen - Opstellen over de ridderorden in de Noordelijke Nederlanden Hilversum 2011 Verloren 367 pp.
ISBN 978-90-8704-252-3 € 33,-.
Drs.Paul Hendriks 2012-01-27
Jonathan Israel Revolutie van het dnken -Radicale Verlichting en de wortels van onze democratie Franeker 2011 Van Wijnen 239 pp.
ISBN 9789051944105 € 25,-.
Paula Dix-Hertogh 2012-01-27
Marijke Mooijaart & Marijke van der Wal Nederlands van Middeleeuwen tot Gouden Eeuw Nijmegen 2011 Vantilt 222 pp.
ISBN 978 94 6004 076 4 € 19,95.
Diane Spelbos 2012-03-25
Kees 't Hart Het beeld van Goethe Franeker 2011 Van Wijnen 72 pp.
ISBN 978-90-5194-426-6 € 10,-.
Han C. Vrielink 2012-03-25
John van Eck In het hart gezien. -Geloof en gevoel in het leven van Nederlandse gereformeerden, 1602-1744. Franeker 2011 Van Wijnen 344 pp.
ISBN 978-90-5194-423-5 € 38,-.
Jeroen Bouterse 2012-03-25
Thijs Brocades Zaalberg Het Regiment Infanterie Johan Willem Friso Franeker 2011 Van Wijnen 128 pp.
ISBN 978-90-5194-430-3 € 24,95.
Drs.Paul Hendriks 2012-03-25
Jan de Bruijn De sabel van Colijn -Biografische opstellen over religie en politiek in Nederland Hilversum 2011 Verloren 370 pp.
ISBN 978-90-9704-256-1 € 29,-.
Jeroen Bouterse 2012-06-04
Jaap Grave Na de roes -Over verbeeldingskracht en utopieën in de literatuur Nijmegen 2012 Vantilt 256 pp.
ISBN 978 94 6004 083 2 € 19,95.
Diane Spelbos 2012-06-04
Henk Boels (red.) ( redactie ) Overheidsfinanciën tijdens de Republiek en het Koninkrijk, 1600 – 1850 Hilversum 2012 Verloren 236 pp.
ISBN 978-90-8704-248-6 € 25,-.
Han C. Vrielink 2012-07-10
Bert Koene De Caeskopers. -Een Zaanse koopmansfamilie in de gouden eeuw. Hilversum 2011 Verloren 212 pp.
ISBN 9789087042172 € 25,-.
Drs.Paul Hendriks 2012-09-11
Paul van de Laar en Mies van Jaarsveld Historische Atlas van Rotterdam -De groei van de stad in beeld Nijmegen 2012 Vantilt 80 pp.
ISBN 978-94-6004-105-1 € 19,50.
Aron de Vries 2012-09-18
Feike Dietz Literaire levensaders - Internationale uitwisseling van woord, beeld en religie in de Republiek Hilversum 2012 Verloren 396 pp.
ISBN 978-90-8704-280-6 € 37,-.
Diane Spelbos 2012-09-18
Feike Dietz Literaire levensaders - Internationale uitwisseling van woord, beeld en religie in de Republiek Hilversum 2012 Verloren 396 pp.
ISBN 978-90-8704-280-6 € 37,-.
Diane Spelbos 2012-09-18
Renger E. de Bruin Bedreigd door Napoleon -De Ridderlijke Duitse Orde, Balije van Utrecht 1753 – 1838 Hilversum 2012 Verloren 647 pp.
ISBN 978-90-8704-281-3 € 49,-.
Drs.Paul Hendriks 2012-09-18
Hotso Spanninga Gulden vrijheid? -Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640 Hilversum 2012 Verloren 463 pp.
ISBN 978-90-8704-296-7 € 45,-.
Jeroen Bouterse 2012-10-11
Heidi de Mare Huiselijke taferelen -de veranderende rol van het beeld in de Gouden Eeuw Nijmegen 2012 Vantilt 607 pp.
ISBN 978 94 6004 066 5 € 39,95.
2012-11-25
Marion Boers De Noord-Nederlandse kunsthandel in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Hilversum 2012 Verloren 116 pp.
ISBN 978-90-8704-288-2 € 14,-.
Mirjam Koelewijn 2012-11-26
Joost Rosendaal Tot nut van Nederland -Polarisatie en revolutie in een grensgebied, 1783 - 1787 Nijmegen 2012 Vantilt 287 pp.
ISBN 978-94-6004-059-7 € 22.50.
Drs.Paul Hendriks 2013-01-30
Merlijn Hurx Architect en aannemer -De opkomst van de bouwmarkt in de Nederlanden 1350-1530 Nijmegen 2012 Vantilt 495 pp.
ISBN 978-94-6004-079-5 € 32,50.
Martha Catania-Peters 2013-01-30
Esther van Gelder ( redactie ) Bloeiende kennis -Groene ontdekkingen in de gouden eeuw Hilversum 2012 Verloren 180 pp.
ISBN 978-90-8704-309-4 € 19,-.
Jeroen Bouterse 2013-02-06
Serge ter Braake Rond het Binnenhof -Twintig Haagse geschiedenissen uit de zestiende eeuw Hilversum 2012 Verloren 160 pp.
ISBN 9 789087 043162 € 19,-.
Saskia Wubbolts-de Boer 2013-02-06