Recensies voor Nieuwe Tijd (categorie)

Hans Cools, Marika Kebluses en Badeloch Noldus ed. Your Humble Servant -Agents in Early Modern Europe Hilversum 2006 Verloren 167 pp.
ISBN 90-6550-908-9 € 29,-.
Annemarieke Blankesteijn 2009-03-25
Bert de Munck et al. (ed.) Tijdschrift voor Stadsgeschiedenis -jaargang 1 nummer 2 Hilversum 2006 Verloren 114 pp.
ISBN 1872-0676 € 20,-.
Annemarieke Blankesteijn 2009-03-25
E. Cremers Het bestuur van Delfland 1795-2007 -Stuurlui aan de wal Hilversum en Delft 2007 Verloren Hoogheem-raadschap van Delfland 257 pp.
ISBN 978-90-6550-968-4 € 29,50.
F. Vogelzang 2009-03-25
Veronica Frenks De wereld van Michiel de Ruyter -De trots van Zeeland Zutphen 2007 Walburg Pers 96 pp.
ISBN 90 5730 407 4 € 19,95.
Marije Plooij 2009-03-25
Willem Heijting Profijtelijke boekskens. -Boekcultuur, geloof en gewin. Hilversum 2007 Verloren 342 pp.
ISBN 978-90-6550-989-5 € 29,-.
Paula Dix-Hertogh 2009-03-25
Jacomien Prins en Mariken Teeuwen ed. Harmonisch labyrint -De muziek van de kosmos in de westerse wereld Hilversum 2007 Verloren 181 pp.
ISBN 9789065509741 € 19,-.
Cristel R. Stolk 2009-04-07
Joost Vrieler Het poëtisch accent -Drie literaire genres in zeventiende-eeuwse Nederlandse pamfletten Hilversum 2007 Verloren 279 pp.
ISBN 978-90-6550-957-4 € 25,-.
Paula Dix-Hertogh 2009-04-11
Peter Buijs De eeuw van het geluk -Nederlandse opvattingen over geluk ten tijde van de Verlichting, 1658-1835 Hilversum 2007 Verloren 288 pp.
ISBN 978-90-6550-999-4 € 29,-.
Martha Catania-Peters 2009-04-16
Cor Trompetter Eén grote familie -Doopsgezinde elites in de Friese Zuidwesthoek 1650-1850 Hilversum 2007 Verloren 334 pp.
ISBN 978-90-6550-977-2 € 29,-.
Conrad Gietman 2009-04-16
Harry Donga Christoffel van Brants en zijn hofje Hilversum 2008 Verloren 186 pp.
ISBN 978-90-8704-049-9 € 19,-.
Diane Spelbos 2009-04-29
Gerard Schelvis en Kees van der Vloed Jenever en wind -Leven, werk en wereld van Robert Hennebo (1686 – 1737) Hilversum 2008 Verloren 126 pp.
ISBN 978-90-6550-981-9 € 13,-.
Paula Dix-Hertogh 2009-04-29
C. Rooze-Stouthamer De opmaat tot de Opstand -Zeeland en het centraal gezag 1566-1572 Hilversum 2009 Verloren 266 pp.
ISBN 978-90-8704-091-8 € 25,-.
Aron de Vries 2009-09-15
Paul Brood (red.) Het Drostenhuis in Ootmarsum Hilversum 2009 Verloren 79 pp.
ISBN 978 90 90 8704 0 86 4 € 10,-.
Philip M. Bosscher 2009-09-15
J.F. Helmers ( editie Lotte Jensen, met medewerking van Marinus van Hattum ) De Hollandsche Natie Nijmegen 2009 Vantilt 271 pp.
ISBN 978 94 600 4003 0 € 19,95.
Diane Spelbos 2009-09-24
C. Rooze-Stouthamer De opmaat tot de Opstand -Zeeland en het centraal gezag 1566-1572 Hilversum 2009 Verloren 266 pp.
ISBN 978-90-8704-091-8 € 25,-.
Aron de Vries 2009-11-21
J.J. Bosma e.a. (red.) Doopsgezinde Bijdragen -nieuwe reeks no. 34 Amsterdam, Hilversum 2008 Doopsgezinde Historische Kring Verloren 293 pp.
ISBN 978 90 8704 109 0
Philip M. Bosscher 2009-11-21
G.J. Jaspers (eindredactie) ( in: Jaarboek Kasteel Keukenhof ) Kunst, natuur en techniek op en rond kasteel Keukenhof Hilversum 2009 Verloren 223 pp.
ISBN 978-90-8704-125-0, € 19,-.
Paula Dix-Hertogh 2009-11-21
G.Chr. Kok ( met medewerking van mr. F.A. Arnbak-d’Aulnis de Bourouill ) Rotterdamse juristen uit vijf eeuwen Hilversum 2009 Verloren 420 pp.
ISBN 978-90-8704-090-1 € 39,-.
B.C. Meijerman 2010-02-14
S. Groenveld ( in samenwerking met H.L. Ph. Leeuwenberg en H.B. van der Weel en het Nationaal Archief ) Unie, Bestand, Vrede Hilversum 2009 Verloren 152 pp.
ISBN 978-90-8704-127-4 € 19,-.
Gwendolyn E. van Essen 2010-02-14
S. Groenveld Het Twaalfjarig Bestand 1609-1621 -De jongelingsjaren van de Republiek der Verenigde Nederlanden 2009 Haags Historisch Museum Verloren 152 pp.
ISBN 978-90-725500-5-7 € 19,-.
Martha Catania-Peters 2010-02-14
Willem van der Meiden Zoo heerlijk eenvoudig -Geschiedenis van de kinderbijbel in Nederland Hilversum 2009 Verloren 462 pp.
ISBN 978-90-8704-120-5 € 35.
Paula Dix-Hertogh 2010-04-21
Karel Bostoen Hart voor Leiden -Jan van Hout ( 1542 – 1609 ), stadssecretaris, dichter en vernieuwer Hilversum 2009 Verloren 128 pp.
ISBN 978–90–8704–118–2 € 14.
Han C. Vrielink 2010-04-21