Recensies voor Nieuwe Tijd (categorie)

Martin Berendse en Paul Brood ( samenstelling en red. ) In 21 stappen vrij onverveerd -Constitutionele topstukken van het Nationaal Archief Den Haag/Hilversum 2009 Nationaal Archief Verloren 63 pp.
ISBN 978 90 8704 103 8 € 10,-.
Han C. Vrielink 2010-09-21
Marita Mathijsen Nederlandse literatuur in de romantiek 1820 – 1880 Nijmegen 2004 Vantilt 336 pp.
ISBN 90 77503 07 2 € 24,90.
Han C. Vrielink 2010-09-21
Willeke Los Opvoeding tot Mens en Burger -Pedagogiek als Cultuurkritiek in Nederland in de 18e eeuw Hilversum 2005 Verloren 368 pp.
ISBN 90-6550-887-2 € 35,-.
Han C. Vrielink 2010-09-21
Maartje Janse De geest van Jan Salie -Nederland in verval? Hilversum 2002 Verloren 95 pp.
ISBN 90-6550-458-3
Han C. Vrielink 2010-09-21
Alexander J.P. Raat The Life of Governor Joan Gideon Loten (1710-1789) -A personal history of a Dutch virtuoso Hilversum 2010 Verloren 830 pp.
ISBN 978-90-8704-151-9 € 75,00.
Cécile de Morrée 2010-09-22
Piet J. Buijnsters Geschiedenis van de Nederlandse Bibliofilie -Boek- en prentverzamelaars 1750 – 2010 Nijmegen 2010 Vantilt 512 pp.
ISBN 978 94 6004 0436 € 45,00.
Paul Hendriks 2010-09-22
W. Uitterhoeve Cornelis Kraijenhoff 1758-1840 -Een loopbaan onder vijf regeervormen Nijmegen 2009 Vantilt 471 pp.
ISBN 978 94 6004 013 9 € 34,95.
W. Pelt 2010-09-22
Anne Doedens en Jan Houter Vlieland -Een Nederlandse geschiedenis Franeker 2010 Van Wijnen 360 pp.
ISBN 9789051943825 € 45,00.
Han C. Vrielink 2010-09-22
Els Kloek, Frans Blom en Ad Leerintveld (redactie) Vrouwen rondom Huygens Hilversum 2010 Verloren 248 pp.
ISBN 978-90-8704-130-4 € 25,-.
Cécile de Morrée 2010-10-05
Jan B. Smit Sporen van moderniteit -De sociaal-economische ontwikkeling van de regio Liemers (1815-1940) Hilversum 2010 Verloren 542 pp.
ISBN 978 90 8704 161 8 € 39,-.
Philip M. Bosscher 2010-10-05
Marjan Brouwer en Jetze Touber (ed.) De kaper, de kardinaal en andere markante Nederlanders Hilversum 2010 Verloren 168 pp.
ISBN 978908704134 € 15,-.
Diane Spelbos 2010-10-05
Fred Gaasbeek De molen Rijn en Lek te Wijk bij Duurstede -Wereldberoemd dankzij een misvatting Hilversum 2010 Verloren 188 pp.
ISBN 978 90 8704 177 9 € 20,-.
Diane Spelbos 2011-02-03
Pieter Post Geschiedenis van het doopsgezinde kerklied (1793-1973) -Van particularisme naar oecumeniciteit Hilversum 2010 564 pp.
ISBN 978-90-8704-171-7 € 49,-.
Philip M. Bosscher 2011-02-03
Janny Venema Kiliaen van Rensselaer (1586-1643) -Designing a New World Hilversum 2010 Verloren State University of New York Press 352 pp.
ISBN 9789087041960 € 39,-.
Gwendolyn E. van Essen 2011-02-03
A. Th. Van Deursen Bavianen en Slijkgeuzen -Kerk en kerkvolk in de tijd van Maurits en Oldenbarnevelt Franeker 2010 Van Wijnen 571 pp.
ISBN 978-90-5194-391-7 € 69,50.
Cécile de Morrée 2011-02-03
Wilfried Uitterhoeve Koning, keizer, admiraal -1810, De ondergang van het Koninkrijk Holland Nijmegen 2010 Vantilt 230 pp.
ISBN 978 94 6004 045 0 € 19,95.
Diane Spelbos 2011-02-12
Sandra Langereis Breken met het verleden -Herinneren en vergeten op het Valkhof in de Bataafse revolutiejaren Nijmegen 2010 Vantilt 196 pp.
ISBN 978 94 6004 036 8 € 17,50.
Diane Spelbos 2011-02-12
Koos Bosma, Jan Kolen, red. Geschiedenis en ontwerp -Handboek voor de omgang met cultureel erfgoed Nijmegen 2010 Vantilt 400 pp.
ISBN 9789460040504 € 39,95.
Martha Catania-Peters 2011-04-01
Lied Deurvorst Het Uur van de Waarheid -Bährne Louise von Brun (1773 – 1839 ) en de mannen in haar leven IJzerlo 2010 Uitgeverij Fagus 269 pp.
ISBN 978-90-78202-57-8 € 29,95.
Han C. Vrielink 2011-04-01
Anita van Dissel, Petra Groen In de West -De Nederlandse krijgsmacht in het Caribisch gebied Franeker 2011 Van Wijnen 165 pp.
ISBN 978 90 5194 186 3 € 22,50.
Philip M. Bosscher 2011-04-01
Jaap Jan Brouwer Heinz Guderian -Opkomst en ondergang van de Duitse Panzerwaffe Soesterberg 2010 Aspekt 380 pp.
ISBN 9789059116153 € 20,95.
Paul Hendriks 2011-09-07
Geert Medema Achter de façade van de Hollandse stad -Het stedelijk bouwbedrijf in de achttiende eeuw Nijmegen 2011 Vantilt 400 pp.
ISBN 978-94-6004-053-5 € 29,95.
Aron de Vries 2011-09-07
Joep Leerssen Spiegelpaleis Europa -Europese cultuur als mythe en beeldvorming Nijmegen 2011 Vantilt 208 pp.
ISBN 978 94600 40696 € 19,95.
Drs. M.G. Koelewijn 2011-09-30
Willem Frijhoff De mist van de geschiedenis -Over herinneren, vergeten en het historische geheugen van de samenleving Nijmegen 2011 Vantilt 96 pp.
ISBN 978 94 6004 072 6 € 14,95.
Drs.Gwendolyn E. van Essen 2011-09-30
Joep Leerssen De bronnen van het vaderland -Taal, literatuur en de afbakening van Nederland Nijmegen 2011, 2e druk Vantilt Joep Leerssen 304 pp.
ISBN 978 90 77503 48 5 € 22,50.
Drs.Paul Hendriks 2011-09-30
B.Koene Goede luiden en gemene onderzaten -Assendelft vanaf zijn ontstaan tot de nadagen van de Gouden Eeuw Hilversum 2010 Verloren 320 pp.
ISBN 978-90-8704-143-4 € 29,-.
Saskia Wubbolts-de Boer 2011-11-17
Marcel Broersma en Joop Koopmans Identiteitspolitiek - Media en de constructie van gemeenschapsgevoel Hilversum 2010 Verloren 186 pp.
ISBN 978-90-8704-119-9 € 19,-.
Drs.Paul Hendriks 2011-11-17
Daan van Rijn en Rutger Polderman Het water de baas -Geschiedenis van de mechanische bemaling in Nederland Hilversum 2010 Verloren Verloren 356 pp.
ISBN 978-90--8704-147-2 € 35,-.
Gwendolyn E. van Essen 2011-11-17
Nico de Glas ( inleiding en vertaling ) Holland is een eiland -De Batavia van Hadrianus Junius (1511-1575) Hilversum 2011 Verloren 512 pp.
ISBN 978-90-8704-214-1 € 45,-.
Aron de Vries 2011-11-17