Recensies voor Kunst en Cultuur (categorie)

Marita Mathijsen Nederlandse literatuur in de romantiek 1820 – 1880 Nijmegen 2004 Vantilt 336 pp.
ISBN 90 77503 07 2 € 24,90.
Han C. Vrielink 2010-09-21
Alexander J.P. Raat The Life of Governor Joan Gideon Loten (1710-1789) -A personal history of a Dutch virtuoso Hilversum 2010 Verloren 830 pp.
ISBN 978-90-8704-151-9 € 75,00.
Cécile de Morrée 2010-09-22
Piet J. Buijnsters Geschiedenis van de Nederlandse Bibliofilie -Boek- en prentverzamelaars 1750 – 2010 Nijmegen 2010 Vantilt 512 pp.
ISBN 978 94 6004 0436 € 45,00.
Paul Hendriks 2010-09-22
Els Kloek, Frans Blom en Ad Leerintveld (redactie) Vrouwen rondom Huygens Hilversum 2010 Verloren 248 pp.
ISBN 978-90-8704-130-4 € 25,-.
Cécile de Morrée 2010-10-05
L.J. Dorsman en P.J. Knegtmans ed. Over de Grens -Internationale contacten aan Nederlandse universiteiten sedert 1876 Hilversum 2009 Verloren 166 pp.
ISBN 978-90-8704-136-6 € 18,-.
Annemarieke Blankesteijn 2010-10-05
L. J. Dorsman en P. J. Knegtmans Over de grens -Internationale contacten aan Nederlandse universiteiten sedert 1876 Hilversum 2009 Verloren 174 pp.
ISBN 978-90-8704-136-6 € 18,-.
Philip M. Bosscher 2010-10-05
Marjan Brouwer en Jetze Touber (ed.) De kaper, de kardinaal en andere markante Nederlanders Hilversum 2010 Verloren 168 pp.
ISBN 978908704134 € 15,-.
Diane Spelbos 2010-10-05
Helene Nolthenius Muziek tussen hemel en aarde -de wereld van het Gregoriaans Nijmegen 2009 Vantilt 215 pp.
ISBN 9789460040221 € 24,50.
Saskia Wubbolts-de Boer 2010-10-07
Fred Gaasbeek De molen Rijn en Lek te Wijk bij Duurstede -Wereldberoemd dankzij een misvatting Hilversum 2010 Verloren 188 pp.
ISBN 978 90 8704 177 9 € 20,-.
Diane Spelbos 2011-02-03
Janny Venema Kiliaen van Rensselaer (1586-1643) -Designing a New World Hilversum 2010 Verloren State University of New York Press 352 pp.
ISBN 9789087041960 € 39,-.
Gwendolyn E. van Essen 2011-02-03
Koos Bosma, Jan Kolen, red. Geschiedenis en ontwerp -Handboek voor de omgang met cultureel erfgoed Nijmegen 2010 Vantilt 400 pp.
ISBN 9789460040504 € 39,95.
Martha Catania-Peters 2011-04-01
Geert Medema Achter de façade van de Hollandse stad -Het stedelijk bouwbedrijf in de achttiende eeuw Nijmegen 2011 Vantilt 400 pp.
ISBN 978-94-6004-053-5 € 29,95.
Aron de Vries 2011-09-07
Paul van Capelleveen en Clemens de Wolf (red.) Het ideale boek -Honderd jaar private press in Nederland, 1910-2010 Nijmegen 2010 Vantilt 256 pp.
ISBN 978-94-6004-060-3 € 34,95.
Cécile de Morrée 2011-09-07
Boudien de Vries Een stad vol lezers -Leescultuur in Haarlem 1850-1920 Nijmegen 2011 Vantilt 511 pp.
ISBN 9789460040658 € 35.
Mirjam Koelewijn 2011-09-07
Willem Frijhoff De mist van de geschiedenis -Over herinneren, vergeten en het historische geheugen van de samenleving Nijmegen 2011 Vantilt 96 pp.
ISBN 978 94 6004 072 6 € 14,95.
Drs.Gwendolyn E. van Essen 2011-09-30
Joep Leerssen De bronnen van het vaderland -Taal, literatuur en de afbakening van Nederland Nijmegen 2011, 2e druk Vantilt Joep Leerssen 304 pp.
ISBN 978 90 77503 48 5 € 22,50.
Drs.Paul Hendriks 2011-09-30
Nico de Glas ( inleiding en vertaling ) Holland is een eiland -De Batavia van Hadrianus Junius (1511-1575) Hilversum 2011 Verloren 512 pp.
ISBN 978-90-8704-214-1 € 45,-.
Aron de Vries 2011-11-17
Erik De Bom Geleerden en politiek -De politieke ideeën van Justus Lipsius in de vroegmoderne Nederlanden Hilversum 2011 Verloren 440 pp.
ISBN 978-90-8704-215-8 € 45,-.
Jeroen Bouterse 2011-11-17
Jeroen Vandommele Als in een spiegel. -Vrede, kennis en gemeenschap op het Antwerpse landjuweel van 1561. Hilversum 2011 Verloren 407 pp.
ISBN 978-90-8704-233-2 € 39,-.
Bert Thijs de Jong 2012-01-26
J.A.Mol Vechten, bidden en verplegen - Opstellen over de ridderorden in de Noordelijke Nederlanden Hilversum 2011 Verloren 367 pp.
ISBN 978-90-8704-252-3 € 33,-.
Drs.Paul Hendriks 2012-01-27
Jonathan Israel Revolutie van het dnken -Radicale Verlichting en de wortels van onze democratie Franeker 2011 Van Wijnen 239 pp.
ISBN 9789051944105 € 25,-.
Paula Dix-Hertogh 2012-01-27
Roel Hijink Voormalige concentratiekampen. -De monumentalisering van de Duitse kampen in Nederland Hilversum 2011 Verloren 352 pp.
ISBN 978-90-8704-266-0 € 29,-.
Drs.Paul Hendriks 2012-03-25
Marijke Mooijaart & Marijke van der Wal Nederlands van Middeleeuwen tot Gouden Eeuw Nijmegen 2011 Vantilt 222 pp.
ISBN 978 94 6004 076 4 € 19,95.
Diane Spelbos 2012-03-25
Kees 't Hart Het beeld van Goethe Franeker 2011 Van Wijnen 72 pp.
ISBN 978-90-5194-426-6 € 10,-.
Han C. Vrielink 2012-03-25