Recensies voor Kunst en Cultuur (categorie)

Willeke Los Opvoeding tot Mens en Burger -Pedagogiek als Cultuurkritiek in Nederland in de 18e eeuw Hilversum Verloren 366 pp.
ISBN 90-6550-777-9 € 35,-.
Han C. Vrielink 2009-01-05
P. Verwijmeren (sam.) Mozart op reis -De tournee van een wonderkind 1763-1766 Zutphen Walburg Pers 336 pp.
ISBN 90-5730-382-5 € 29,50.
Hans Buurman 2009-01-05
Ad van Liempt Het Journaal -50 jaar achter de schermen van het nieuws Amsterdam Uitgeverij Balans 384 pp.
ISBN 90-5018-736-6 € 19,50.
Jaap de Haan 2009-01-05
Willem Frijhoff e.a. Onderwijsvernieuwing in Holland Historische Vereniging Holland 112 pp.
€ 15,-.
Han C. Vrielink 2009-01-09
G. van der Kooi "De Wijnberch des Heren" -Godsdienstige veranderingen op Texel 1514-1572 Hilversum Verloren 415 pp.
ISBN 90-6550-884-8 € 25,-.
Martin de Bruyn 2009-01-09
Jacqueline Kerkhoff Maria van Hongarije en haar hof (1505-1558) -Tot plichtsbetrachting uitverkoren Hilversum 2008 Verloren 360 pp.
ISBN 9789065509413 € 29,-.
Diane Spelbos 2009-03-01
Bianca van den Berg De Sint-Janskerk in Gouda -Een oude stadskerk volgens een nieuw ruimtelijk plan Hilversum 2008 Verloren 317 pp.
ISBN 978-90-8704-059-8 € 27.-.
Paula Dix-Hertogh 2009-03-01
Rogier Overman Een welkom academisch gezelschap -Geschiedenis van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging 1889-2007 Amsterdam 2008 Aksant 384 pp.
ISBN 978-90-5260-275-2 € 19,90.
Annemarieke Blankesteijn 2009-03-04
Neville Mars en Adrian Hornsby ( Dynamic City Foundation ) The Chinese Dream -A society under construction Rotterdam 2008 Uitgeverij 010 784 pp.
ISBN 978 90 6450 652 9 € 49,50.
Jef Abbeel 2009-03-04
Ton van Helvoort De chemie van de universitaire wetenschapsbeoefening -Een halve eeuw scheikunde in Groningen, 1945-1995 Hilversum 2008 Verloren 370 pp.
ISBN 978-90-8704-015-4 € 29,-.
Annemarieke Blankesteijn 2009-03-04
Jan Willem van der Wal e.a. Nieuwe wegen naar winst -Sport en innovatie Deventer 2008 daM Uitgeverij 104 pp.
ISBN 978 90 809146 81 € 17,50.
Jef Abbeel 2009-03-17
Rudolf Cordes Jan Zoet, Amsterdammer (1609-1674) -Leven en werk van een kleurrijk schrijver Hilversum 2008 Verloren 791 pp.
ISBN 97 890 87040284 € 75,-.
Annemarieke Blankesteijn 2009-03-17
Arianne Baggerman Een lot uit de loterij -Het wel en wee van een uitgeversfamilie in de achttiende eeuw Den Haag 2001 SDU 451 pp.
ISBN 9012093139 € 29,95.
Almut Sommer 2009-03-17
David Baneke Synthetisch denken -Natuurwetenschappers over hun rol in een moderne maatschappij, 1900-1940 Hilversum 2008 Verloren 240 pp.
ISBN 97 89087 04034 5 € 19,-.
Paul Hendriks 2009-03-17
Tom Sintobin (red.) Getemd maar Rusteloos -De Zuiderzee verbeeld. Een multidisciplinair onderzoek Hilversum 2008 Verloren 268 pp.
ISBN 978-90-8704-039-0 € 25,--.
B.C. Meijerman 2009-03-17
Lyckle de Vries Verhalen uit kamer, keuken en kroeg -Het Hollandse genre van de 17de eeuw als vertellende schilderkunst Amsterdam 2005 Amsterdam University Press Uitgeverij Salomé 288 pp.
ISBN 90-5356-803-4 € 34,50.
Henk Looijesteijn 2009-03-18
Inge Broekman De rol van de schilderkunst in het leven van Constantijn Huygens (1596 – 1687) Hilversum 2005 Verloren 96 pp.
ISBN 90 6550 854 6 € 13.
Saskia Wubbolts-de Boer 2009-03-19
Goffe Jensma Het Oera Linda-boek -Facsimile – Transcriptie – Vertaling, bezorgd door Goffe Jensma Hilversum 2006 Verloren 448 pp.
ISBN 90-6550-841-4 € 28,-.
Han C. Vrielink 2009-03-19
Paul J. Smith Embleemfabels in de Nederlanden (1567-ca. 1670) -Het schouwtoneel der dieren Hilversum 2006 Verloren 124 pp.
ISBN 90 6550 855 4 € 13.
Paul Hendriks 2009-03-24
Frans-Willem Korsten Vondel belicht -Voorstellingen van soevereiniteit Hilversum 2006 2006 Verloren 256 pp.
ISBN 90-6550-934-8 € 25,-.
Martha Catania-Peters 2009-03-24
Edward Grasman Gerson in Groningen -Een portret van Horst Gerson, kunstkenner en hoogleraar kunstgeschiedenis (1907-1978) Hilversum 2007 Verloren St. Geschiedenis Groninger Universiteit 136 pp.
ISBN 978 906 550 998 7 € 16,-.
Diane Spelbos 2009-03-25
Willem Heijting Profijtelijke boekskens. -Boekcultuur, geloof en gewin. Hilversum 2007 Verloren 342 pp.
ISBN 978-90-6550-989-5 € 29,-.
Paula Dix-Hertogh 2009-03-25
Jacomien Prins en Mariken Teeuwen ed. Harmonisch labyrint -De muziek van de kosmos in de westerse wereld Hilversum 2007 Verloren 181 pp.
ISBN 9789065509741 € 19,-.
Cristel R. Stolk 2009-04-07
Joost Vrieler Het poëtisch accent -Drie literaire genres in zeventiende-eeuwse Nederlandse pamfletten Hilversum 2007 Verloren 279 pp.
ISBN 978-90-6550-957-4 € 25,-.
Paula Dix-Hertogh 2009-04-11
Gerard Schelvis en Kees van der Vloed Jenever en wind -Leven, werk en wereld van Robert Hennebo (1686 – 1737) Hilversum 2008 Verloren 126 pp.
ISBN 978-90-6550-981-9 € 13,-.
Paula Dix-Hertogh 2009-04-29
J.F. Helmers ( editie Lotte Jensen, met medewerking van Marinus van Hattum ) De Hollandsche Natie Nijmegen 2009 Vantilt 271 pp.
ISBN 978 94 600 4003 0 € 19,95.
Diane Spelbos 2009-09-24
G.J. Jaspers (eindredactie) ( in: Jaarboek Kasteel Keukenhof ) Kunst, natuur en techniek op en rond kasteel Keukenhof Hilversum 2009 Verloren 223 pp.
ISBN 978-90-8704-125-0, € 19,-.
Paula Dix-Hertogh 2009-11-21
Willem van der Meiden Zoo heerlijk eenvoudig -Geschiedenis van de kinderbijbel in Nederland Hilversum 2009 Verloren 462 pp.
ISBN 978-90-8704-120-5 € 35.
Paula Dix-Hertogh 2010-04-21
Etty Mulder Rede en vervoering -Helene Nolthenius 1920-2000 Nijmegen 2009 Vantilt 320 pp.
ISBN 978 94 6004 021 4 € 29,50.
Diane Spelbos 2010-04-21
René Veenman De klassieke traditie in de lage landen Nijmegen 2009 Vantilt 400 pp.
ISBN 9789460040375 € 24,95.
Paul Hendriks 2010-04-21