Recensies voor Verloren (uitgever)

Katie Heyning Turbulente tijden -zORG EN MATERIËLE CULTUUR IN zIERIKZEE IN DE ZESTIENDE EEUW hILVERSUM 2017 Verloren 317 pp.
ISBN 978-90-8704-640-8 € 35,-.
Drs. Martha Catania-Peters 2018-05-24
Dick de Mildt De rechter en de deporteurs -- Hilversum 2018 Verloren 111 pp.
ISBN 978-90-8704-712-2 € 15,-.
Tessa Nagel M.A. 2018-07-15
Conrad Gietman e.a. ( redactie ) Huis en Habitus -Over kastelen, buitenplaatsen en notabele levensvormen Hilversum 2017 Verloren 487 pp.
ISBN 978-90-8704-666-8 € 35,-.
Tom Duurland M,A, 2018-08-07
Peter Bak ( Reeks Zuidelijk Historisch Contact ) Een oord van bang wachten -Kamp Haaren 1941 - 1944 Hilversum 2018 Verloren 302 pp.
ISBN 978-90-8704-718-4 € 29,-.
Drs.Paul Hendriks 2018-09-17
S.Groenveld Facetten van de Tachtigjarige Oorlog -Twaalf artikelen over de periode 1559 - 1652 Hilversum 2018 Verloren 400 pp.
ISBN 978-90-8704-726-9 € 35,-.
Han C. Vrielink 2018-11-14
Pieter Broertjes, Margot Kistemaker ( samenstellers ) Opdat wij niet vergeten. -Verhalen van 25 verzetshelden van Hilversum Hilversum 2018 Verloren 59 pp.
ISBN 978-90-8704-729-0 € 7,50.
Drs. Martha Catania-Peters 2018-11-14
Ad van der Zee ( Middeleeuwse Studies en Bronnen CLXIX ) De Wendische oorlog -Holland, Amsterdam en de Hanze in de vijftiende eeuw Hilversum 2018 Verloren 255 pp.
ISBN 978-90-8704-713-9 € 25,0.
Drs.Paul Schiereck- Hendriks 2018-11-14
Peter Bak Een oord van bang wachten. -Kamp Haaren 1941 - 1944 Hilversum 2018 Verloren 302 pp.
ISBN 978-90-8704-718-4 € 29,-.
Drs.Paul Hendriks 2018-11-14
Barbara Kooij Spaanse ooggetuigen over het beleg van Haarlem (1572 - 1573) -- Hilversum 2018 Verloren 334 pp.
ISBN 978-90-8704-746-7 € 29,-.
Han C. Vrielink 2019-01-30
Mirjam van Veen, redactie ( Amsterdam, Doopsgezinde Historische Kring ) Doopsgezinde Bijdragen -Nieuwe reeks, nummer 44 (2018) Amsterdam / Hilversum 2018 Verloren 176 pp.
ISBN 978-90-8704-738-2 € 40,-.
Jeroen Bouterse 2019-01-30
Heleen Kole Polderen of niet? -Participatie in het bestuur van de waterschappen Bunschoten en Mastenbroek vóór1800 Hilversum 2017 Verloren 332 pp.
ISBN 978-90-8704-688-9 € 35,-.
Drs. Martha Catania-Peters 2019-03-22
Sarah Adams, Thomas von der Dunk, Angelie Sens e.a ( redactie ) Jaasrboek De achttiende eeuw -- Hilversum 2018 Verloren 143 pp.
ISBN 978-90-8704-755-9 € 25,-.
Drs.Paul Hendriks 2019-03-22
Jan de Bas Kom maar binnen! -Zwarte Piet in spotprenten Hilversum 2017 Verloren 294 pp.
ISBN 978-90-8704-682-8 € 27,-.
Saskia Wubbolts-de Boer 2019-03-22
Karin Lurvink en Jeannette Kamp )red.) ( Holland Historisch Tijdschrift 50 (2018) nr. 2, pp. 97-147 ) Holland-Amerika -- Hilversum 2018 Verloren 50 pp.
ISBN 978-90-7040-376-8 € 10,-.
Saskia Wubbolts-de Boer 2019-03-23
Hans Ramsoedh Surinaams onbehagen -Een sociale en politieke geschiedenis van Suriname 1865-2015 Hilversum 2018 Verloren 368 pp.
ISBN 978-90-8704-748-1 € 29,-.
Tessa Nagel M.A. 2019-03-23
Femke Knoop Hirsch en Cie Amsterdam (1882-1976) -Haute Couture op het Leidseplein Hilversum 2018 Verloren 344 pp.
ISBN 978-90-8704-728-3 € 25,-.
Drs.Paul Hendriks 2019-05-19
Rolf Hage Eer tegen eer -Een cultuurhistorische studie van schaking tijdens de Republiek, 1580-1795 Hilversum 2019 Verloren 280 pp.
ISBN 978-90-8704-766-5 € 29,-.
Drs. Martha Catania-Peters 2019-05-19
Alois van Doornmalen De Herlaars in het Midden-Nederlands rivierengebied, ca. 1075-ca. 1400 -- Hilversum 2019 Verloren 439 pp.
ISBN 978-90-8704-727-6 € 39,-.
Aron de Vries 2019-05-19
Hanneke Ronnes en anderen (red,) ( redactie ) Virtus -Jaarboek voor adelsgeschiedenis, 25/2018 Hilversum 2018 Verloren 235 pp.
ISBN 978-90-8704-787-0 € 25,-.
Drs.Paul Hendriks 2019-05-21
Marijke van der Wal Koopmanszoon Michiel Heusch op Italiëreis -Brieven van het thuisfront (1664 - 1665) Hilversum 2019 Verloren 252 pp.
ISBN 978-90-8704-775-7 € 29,-.
Drs. Martha Catania-Peters 2019-07-21
Wim van Schail In de maat en uitde pas -Utrechtse dorpsbesturen 1780 - 1813 Hilversum 2019 Verloren 288 pp.
ISBN 978-90-8704-765-8 € 29,-.
Tessa Nagel M.A. 2019-07-21