Recensies voor Verloren (uitgever)

Bert Koene De Caeskopers. -Een Zaanse koopmansfamilie in de gouden eeuw. Hilversum 2011 Verloren 212 pp.
ISBN 9789087042172 € 25,-.
Drs.Paul Hendriks 2012-09-11
Susan Hogervorst Onwrikbare herinnering -Herinneringsculturen van Ravensbrück in Europa, 1945-2010 Hilversum 2010 Verloren 280 pp.
ISBN 9789087042080 € 29,-.
Cécile de Morrée 2011-09-29
L. Milis Van Waarheden en Werkelijkheid -De opvattingen van de middeleeuwers in het blikveld van nu Hilversum 2011 Verloren 160 pp.
ISBN 9789087 042202 € 19,-.
Saskia Wubbolts-de Boer 2011-09-30
Raymond Fagel Kapitein Julián -De Spaanse held van de Nederlandse Opstand Hilversum 2011 Verloren 104 pp.
ISBN 978-90-8704-213-4 € 14,-.
Cécile de Morrée 2011-11-17
Erik De Bom Geleerden en politiek -De politieke ideeën van Justus Lipsius in de vroegmoderne Nederlanden Hilversum 2011 Verloren 440 pp.
ISBN 978-90-8704-215-8 € 45,-.
Jeroen Bouterse 2011-11-17
Jeroen Vandommele Als in een spiegel. -Vrede, kennis en gemeenschap op het Antwerpse landjuweel van 1561. Hilversum 2011 Verloren 407 pp.
ISBN 978-90-8704-233-2 € 39,-.
Bert Thijs de Jong 2012-01-26
Pim Huijnen De belofte van vitamines. -Voedingsonderzoek tussen universiteit, industrie en overheid 1918-1945 Hilversum 2011 Verloren 176 pp.
ISBN 978-90-8704-241-7 € 22,-.
B.C. Meijerman 2012-01-26
Tiemen Cocquyt en Ad Maas (red.) ( redactie ) Verborgen krachten. -Nederlanders op zoek naar energie. Hilversum 2011 Verloren 136 pp.
ISBN 978-90-8704-255-4 € 12,-.
Han C. Vrielink 2012-01-26
J.A.Mol Vechten, bidden en verplegen - Opstellen over de ridderorden in de Noordelijke Nederlanden Hilversum 2011 Verloren 367 pp.
ISBN 978-90-8704-252-3 € 33,-.
Drs.Paul Hendriks 2012-01-27
Roel Hijink Voormalige concentratiekampen. -De monumentalisering van de Duitse kampen in Nederland Hilversum 2011 Verloren 352 pp.
ISBN 978-90-8704-266-0 € 29,-.
Drs.Paul Hendriks 2012-03-25
Herman Smit Landvoogd tussen twee vuren -Jonkheer Mr. A.C.D. de Graeff, gouverneur-generaal van Nederlands-Indië 1926-1931 Hilversum 2011 Verloren 206 pp.
ISBN 978-90-8704-249-3 € 23,-.
Saskia Wubbolts-de Boer 2012-03-25
Rolf de Weijert e.a. ( redactie ) Living Memoria -Studies in Medieval and Early Modern Memorial Culture Hilversum 2011 Verloren 432 pp.
ISBN 978 90 8704 272 1 € 35,-.
Diane Spelbos 2012-06-04
Richard Schuurman Spoor naar Woeste Hoeve -De zoektocht naar de geëxecuteerde piloot Czeslaw Oberdak Hilversum 2012 Verloren 357 pp.
ISBN ISBN 978-90-8704-250-9 € 25,-.
Han C. Vrielink 2012-06-04
Jan de Bruijn De sabel van Colijn -Biografische opstellen over religie en politiek in Nederland Hilversum 2011 Verloren 370 pp.
ISBN 978-90-9704-256-1 € 29,-.
Jeroen Bouterse 2012-06-04
Patricia Faasse Profiel van een faculteit -De Utrechtse bètawetenschappen 1815-2011 Hilversum 2012 Verloren 189 pp.
ISBN 978-90-8704-265-3 € 20,-.
Martha Catania-Peters 2012-06-04
Kim van der Wijngaard Bondgenootschap onder spanning -Nederlands-Amerikaanse betrekkingen, 1969-1976 Hilversum 2011 Verloren 243 pp.
ISBN 978-90-8704-243-1 € 27,-.
Saskia Wubbolts-de Boer 2012-06-04
Kees Nieuwenhuijsen en Tim de Ridder (ed.) ( editores ) Ad Flaridingun -Vlaardingen in de elfde eeuw Hilversum 2012 Verloren 261 pp.
ISBN ISBN 978-90-8704-258-5 € 25,-.
Aron de Vries 2012-07-10
A.J.A.Bijsterveld e.a. ( redactie ) Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 14, 2011 Hilversum 2011 Verloren 237 pp.
ISBN 978-90-8704-287-5 € 29,-.
Drs.Paul Hendriks 2012-09-10
Feike Dietz Literaire levensaders - Internationale uitwisseling van woord, beeld en religie in de Republiek Hilversum 2012 Verloren 396 pp.
ISBN 978-90-8704-280-6 € 37,-.
Diane Spelbos 2012-09-18
Henk Boels (red.) ( redactie ) Overheidsfinanciën tijdens de Republiek en het Koninkrijk, 1600 – 1850 Hilversum 2012 Verloren 236 pp.
ISBN 978-90-8704-248-6 € 25,-.
Han C. Vrielink 2012-07-10