Recensies voor Verloren (uitgever)

David Baneke Synthetisch denken -Natuurwetenschappers over hun rol in een moderne maatschappij, 1900-1940 Hilversum 2008 Verloren 240 pp.
ISBN 97 89087 04034 5 € 19,-.
Paul Hendriks 2009-03-17
Tom Sintobin (red.) Getemd maar Rusteloos -De Zuiderzee verbeeld. Een multidisciplinair onderzoek Hilversum 2008 Verloren 268 pp.
ISBN 978-90-8704-039-0 € 25,--.
B.C. Meijerman 2009-03-17
Marit Monteiro Gods Predikers -Dominicanen in Nederland (1795-2000) Hilversum 2008 Verloren 991 pp.
ISBN 978 90 8704 030 7 € 45,-.
Philip M. Bosscher 2009-03-17
B. Koene Voor God, Graaf en Geslacht. -De kroniek van de ridders van Assendelft Hilversum 2005 Verloren 232 pp.
ISBN 90-6550-878-3 € 21,-.
Martin de Bruyn 2009-03-17
Pieter de Coninck Een les uit Pruisen -Nederland en de Kulturkampf, 1870 – 1880 Hilversum 2005 Verloren 432 pp.
ISBN 90-6550-859-7 € 40.
Paul Hendriks 2009-03-18
P.D. ’t Hart Leven in Utrecht 1850 - 1914 -Groei naar een moderne stad Hilversum en Utrecht 2005 Verloren Utrechts Archief 348 pp.
ISBN 90-6550-888-0 € 29.-.
Han C. Vrielink 2009-03-18
Ron de Jong Electorale cultuur en politieke oriëntatie -Verkiezingen in Gelderland 1888-1940 Hilversum 2005 Verloren 235 pp.
ISBN 90-6550-892-9 € 25,-.
F. Vogelzang 2009-03-18
Inge Broekman De rol van de schilderkunst in het leven van Constantijn Huygens (1596 – 1687) Hilversum 2005 Verloren 96 pp.
ISBN 90 6550 854 6 € 13.
Saskia Wubbolts-de Boer 2009-03-19
Ch. Caspers en P.J. Margry Identiteit en spiritualiteit van de Amsterdamse Stille Omgang Hilversum 2006 Verloren 96 pp.
ISBN 90 6650 909 7 € 10,-.
Jaap de Haan 2009-03-19
B.J.P. van Bavel e.a. (red.) Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 7 Hilversum 2004 Verloren 240 pp.
ISBN 90-6550-848-1 € 25,-.
Joke Batink 2009-03-19
Wim van Noort en Rob Wiche (red.) Nederland als voorbeeldige natie Hilversum 2006 Verloren 141 pp.
ISBN 90-6550-894-5 € 15,-.
Paul Hendriks 2009-03-19
Goffe Jensma Het Oera Linda-boek -Facsimile – Transcriptie – Vertaling, bezorgd door Goffe Jensma Hilversum 2006 Verloren 448 pp.
ISBN 90-6550-841-4 € 28,-.
Han C. Vrielink 2009-03-19
Jasper Vree Kuyper in de kiem -De precalvinistische periode van Abraham Kuyper 1848-1874 Hilversum 2006 Verloren 423 pp.
ISBN 90 6550 925 9 € 35,-.
F. Vogelzang 2009-03-24
Henk J. van Rinsum Sol Iustitiae en de Kaap -Een geschiedenis van de Universiteit Utrecht en Zuid-Afrika Hilversum 2006 Verloren 202 pp.
ISBN 90-6550-946-1 € 19,-.
Annemarieke Blankesteijn 2009-03-24
Orlanda S.H. Lie (ed.) Het boek van Sidrac -Een honderdtal vragen uit een middeleeuwse encyclopedie Hilversum 2006 Verloren 137 pp.
ISBN 90 6550 911 9 € 14,-.
Saskia Wubbolts-de Boer 2009-03-24
A. Zondergeld-Hamer Een kwestie van goed bestuur -Twee eeuwen armenzorg in Weesp (1590-1822) Hilversum 2006 Verloren 400 pp.
ISBN 90-6550-935-6 € 37,50.
Martin de Bruyn 2009-03-24
Paul J. Smith Embleemfabels in de Nederlanden (1567-ca. 1670) -Het schouwtoneel der dieren Hilversum 2006 Verloren 124 pp.
ISBN 90 6550 855 4 € 13.
Paul Hendriks 2009-03-24