Recensies voor Verloren (uitgever)

Predikant en toerist -Het dagboek van Joannes Vollenhove, Engeland, 17 mei-30 oktober 1674 Hilversum 2001 Verloren 224 pp. van commentaar voorzien en uitgegeven door dr. G.R
ISBN 90-6550-636-5 € 19.
W. Pelt 2006-05-09
René Cleverens De Koningsvleugel -Geschiedenis van de particuliere appartementen in het Paleis Noordeinde Hilversum 2001 Verloren 175 pp. geïllustreerd
ISBN 90 6550 659 4 € 23.
Paul Hendriks 2006-05-09
J. de Bruijn, P.E. Werkman Van tuindersknecht tot onderkoning -Biografie van Marinus Ruppert. Deel I: De jaren 1911-1947 Hilversum 2001 Verloren 231 pp. ingenaaid, geïllustreerd
ISBN 90-6550-653-5 € 19.5.
Bart van den Bosch 2006-05-09
Frauke K. Laarmann Families in beeld -De ontwikkeling van het Noord-Nederlandse familieportret in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Hilversum 2002 Verloren 103 pp. Zeven Provinciën Reeks 20, geïll.
ISBN 90-6550-186-X € 12.
Rose Marie Schenkels 2006-05-09
Thimo de Nijs, Eelco Beukers, Thimo de Nijs (ed.), Eelco Beukers (ed.) Geschiedenis van Holland -Deel I: tot 1572 Hilversum 2001 Verloren 324 pp. geïllustreerd
ISBN 90-6550-682-9 € 25.
Henk Looijesteijn 2006-05-09
Peter Bitter (ed.), Leo Noordegraaf (ed.) De Sint Laurens in de Steigers -Bouwen, beheren en restaureren van de Alkmaarse Grote Kerk Hilversum 2002 Verloren 286 pp. Alkmaarse Historische Reeks XI
ISBN 90-6550-198-3 € 25.
Philip M. Bosscher 2006-05-09
G.N.M. Vis (ed.) De abdij van Egmond -Geschreven en beschreven Hilversum 2002 Verloren 166 pp.
ISBN 90 6550 707 8 € 18.
Philip M. Bosscher 2006-05-09
Maartje Janse De geest van Jan Salie -Nederland in verval? Hilversum 2002 Verloren 95 pp. Verloren Verleden deel 17
ISBN 90-6550-458-3 € 9.3.
Bart van den Bosch 2006-05-09
R. Dekker (ed.) Egodocuments and History -Autobiographical writing in its social context since the Middle Ages Hilversum 2002 Verloren 192 pp. geïll
ISBN 90-6550-439-7 € 17.
Bart van den Bosch 2006-05-09
Dini Helmers Gescheurde bedden -Oplossingen voor gestrande huwelijken, Amsterdam 1753-1810 Hilversum 2002 Verloren 452 pp. Winnaar De La Courtprijs 2002; ingenaaid, geïllust
ISBN 90-6550-701-9 € 30.
Sofie Cerutti 2006-05-09
Thimo de Nijs (ed.), Eelco Beukers (ed.) Geschiedenis van Holland -Deel II, 1572 tot 1795 Hilversum 2002 Verloren 528 pp. geb., 528 pp., ill.; (ISBN voor set van 4 banden 9
ISBN 90-6550-683-7 € 29.
Philip M. Bosscher 2006-05-09
W.S. van Egmond (ed.), M. Mostert (ed.) Spelen in de Middeleeuwen -Over schaken, dammen, dobbelen en kaarten Hilversum 2001 Verloren 208 pp. Utrechtse bijdragen tot de Mediëvistiek deel 17
ISBN 90 6550 642 x
Joke Batink 2006-05-09
Willem Procurator, Marijke Gumbert-Hepp (ed.) Kroniek -Editie en vertaling van het Chronicon van Willelmus Procurator Hilversum 2001 Verloren 543 pp. Ed. en vert. Marijke Gumbert-Hepp, m.m.v. J.P. Gum
ISBN 60-6550-662-4 € 45.
Arjan Uittenbroek 2006-05-09
Albert van der Zeijden Katholieke identiteit en historisch bewustzijn -W.J.F. Nuyens (1823-1894) en zijn 'nationale' geschiedschrijving Hilversum 2002 Verloren 368 pp. Tevens proefschrift Universiteit van Amsterdam. 36
ISBN 90-6550-709-4 € 30.
W. Pelt 2006-05-09
H. Kaptein De Beeldenstorm Hilversum 2002 Verloren 96 pp. Verloren Verleden deel 18
ISBN 90 6550 459 1 € 9.3.
Saskia Wubbolts-de Boer 2006-05-09
George Harinck (ed.), Roel Kuiper (ed.), Peter Bak (ed.) De Antirevolutionaire Partij 1829-1980 Hilversum 2001 Verloren 384 pp. Passage Reeks 16; gebonden, geïllustreerd, met bib
ISBN 90-6550-664-0 € 25.
Paul Hendriks 2006-05-09
E.H.P. Cordfunke (ed.), H. Sarfatij (ed.) Van Solidus tot Euro -Geld in Nederland in economisch-historisch perspectief Hilversum 2004 Verloren 176 pp.
ISBN 90-6550-829-5 € 19,-.
Gwendolyn E. van Essen 2006-05-09
E. Kuijpers Migrantenstad -Immigratie en sociale verhoudingen in 17e- eeuws Amsterdam Hilversum 2005 Verloren 448 pp.
ISBN 90-6550-852-X € 29,-.
Martin de Bruyn 2006-05-09
Erwin Huizenga Bitterzoete balsem -Geneeskunde, chirurgie en farmacie in de late Middeleeuwen Hilversum 2004 Verloren 64 pp.
ISBN 90-6550-835-X € 10,-.
Aron de Vries 2006-05-09
R. Rutte (ed.), H. van Engen (ed.) Stadswording in de Nederlanden -Op zoek naar overzicht Hilversum 2005 Verloren 208 pp.
ISBN 90-6550-849-X € 17.
Martin de Bruyn 2006-05-10
Ben Gales Delven en slepen Hilversum 0 Verloren 374 pp.
ISBN 90-6550-788-4 € 30.
Paul Vesters 2006-05-10
Hans Righart De wereldwijde jaren zestig -Groot-Brittannië, Nederland, de Verenigde Staten Hilversum 2003 Verloren 227 pp.
ISBN 9072131533 € 19.95.
Paul Hendriks 2006-05-10
Marita Kruijswijk, Marian Nesse Nederlandse jaarfeesten en hun liederen door de eeuwen heen Hilversum 2004 Verloren 287 pp.
ISBN 90-6550-799-X € 25.
Han C. Vrielink 2006-05-10
Lex Bosman The Power of Tradition -Spolia in the architecture of St. Peter's in the Vatican Hilversum 2004 Verloren 176 pp.
ISBN 90-6550-823-6 € 25,-.
Gwendolyn E. van Essen 2006-05-10
Paul Begheyn s.j. (ed.) Nijmeegse Biografieën -Deel I Hilversum 2004 Verloren 143 pp.
ISBN 90 6550 838 4 € 13.
Philip M. Bosscher 2006-05-10
J. van Goor Prelude to Colonialism -The Dutch in Asia Hilversum 2004 Verloren 127 pp.
ISBN 90-6550-806-6 € 13.
Han C. Vrielink 2006-05-10
Sandra Langereis Geschiedenis als ambacht -Oudheidkunde in de Gouden Eeuw: Arnoldus Buchelius en Petrus Scriverius Hilversum 2001 Verloren 368 pp.
ISBN 90-70403-48-x € 27,-.
Maarten van der Werf 2006-05-10
Wendy de Visser Piet Hein en de zilvervloot -Reeks Verloren Verleden 13 Hilversum Verloren 88 pp.
ISBN 90 6550 454 0
Paul Hendriks 2008-12-05